Krisledning – säkerhet, riskbedömning och praktiska detaljer

Att driva bostadsbolag handlar inte bra om drift, skötsel, service, underhåll, renoveringar, arbetsledning, rutiner och annat runt fastigheterna. Att vara en samhällsbyggare innebär även att motverka segregation, stimulera sysselsättning, driva hållbarhetsfrågor och planera för att bli klimatneutrala, för att nu inte tala om att bygga nya bostäder och allt kring detaljplaner och bygglov. Naturligtvis ska våra stadsdelar vara trygga, ha låg brottslighet och vara attraktiva.

Ovanpå detta sker också andra processer och vår intressentmodell innehåller enormt många kontaktpunkter och relationer med föreningar, kommunala verksamheter,  upphandlade partner, näringslivet, privatpersoner, finans, myndigheter, affärsidkare osv. Så långt är det överblickbart och hanterbart.

Redan för ett par år sedan bestämde vi oss för att modernisera vår krisorganisation och uppdatera allt material kring detta. Vi byggde upp olika scenarios och olika krisnivåer som vi kunde drabbas av. Allt eftersom vår verksamhet är samhällskritisk och behöver fungera. Det räcker med att en hiss inte fungerar så blir det trassel till att det sker skjutningar i våra stadsdelar som påverkar grundtryggheten och tilliten till samhället.

Hela förberedelsetiden tog säkert styvt ett år och sedan var det som om allt plötsligt slog in som vi planerat, tyvärr. Vi har haft en knivattack på en skola med skadade elever, vi har haft en storbrand med studenter som hoppat från sjunde våningen, vi har haft skjutningar, bilbränder, sprängning av bankomat och blåljus personal har utsatts för provokationer. Genom att ha diskuterat dessa frågor så finns en mentala förberedelser på något lustigt sätt när sakerna händer. Det är lättare att balansera hur mycket man ska larma och informera. Det ger en grundtrygghet, när vi vet hur vi ska jobba. Vår modell är att jobba med grundfakta, basic och nära ”brottsplatsen”, så att man inte drar iväg i olika spekulationer eller scenarios som inte är relevanta. Vi kan kalla det så när evidensbaserat som möjligt. Att jobba metodiskt med det man vet och därefter tänka i sannolika risker och hur dessa ska förebyggas. En annan kritisk sak är kommunikationen runt krisen. Sannolikt är en god kommunikation lika viktig som själva krishanteringen. Att skapa en saklig och korrekt information till alla berörd även i realtid om så krävs.

I vår krisplan fanns ett sist kapitel om pandemier eller fågelinfluensor. När vi skrev detta så kändes detta lite mer avlägset men ett högst möjligt scenarios. När Coronaviruset (covid 19) börjar omtals från Kina var det något i rapporteringen som inte kändes bra. Ganska snabbt fick man klart för sig att det var från så kallade djurmarknader och från fladdermöss som smittan sannolikt förts över till människor. Just fladdermusen som är ett av världens äldsta djur har också ganska mycket genetiska saker i sig om kan vara farligt för andra arter. Eller så är det pojkböckerna om dessa djur som spökar.

Först gjorde de Kinesiska myndigheterna ingenting, därefter kom storsläggan då man helt sonika stängde ner jättestäder och regioner. Då insåg jag att detta aldrig kan hållas infångat i Kina med tanke på globaliseringen. Det var bara att börja med att söka information och kunskap om viruset. Hur smittar det, hur tar kroppen hand om detta, andel som blir lindrigt smittade, allvarligt smittade och rent av dör. Hur lång är inkubationstiden och vem är i riskgruppen. När kan man få fram motmedel och hur skyddar man sig och vad händer om Sverige drabbas och så vidare. Alltså mall A med grundläggande frågor för att komma rätt in på ämnet. Det var inte direkt lätt att få fram uppgifter eftersom viruset är relativt nytt och det finns få vetenskapliga studier.

För någon månad sedan stod Sveriges två främsta smittskyddsexperter i SVT:s Agenda och diskuterade läget. De var inte helt överens men en sak var de överens om. Ingen av dessa skulle sätta sig på ett flygplan just nu. Det blev naturligtvis reaktioner på detta. Därefter fortsätter människor att resa i oförminskad styrka. Här pratar vi om rena rama folkvandringar. Det är i dess strömmar som viruset sprids.

Plötsligt som en blixt från en klar himmel slog nyheten ner att Sverige fått sitt första Coronafall i Jönköping. Jag satt i bilen från Göteborg och hörde nyheten som kom vid ungefär tretiden på en fredag. Av alla ställen så slår blixten ner här. I Jönköping. En ung kvinnlig student hade precis lagts in på sjukhuset Ryhovs infektionsklinik. Min första tanke i bilen var – var bor hon och bor hon i vårt studentområde i Råslätt eller i någon av vår andra fastigheter. Vi drog ihop krisledningen och försökte bena ut var bor hon, information om bakgrunden och finns vår organisation i spel här. Efter ett rejält detektivarbete fick vi besked från JU (Jönköping University) att hon inte bodde hos oss. Att det var en mild variant och sedan inget mer. Då gjorde vi inget mer. Nästa fas var att det fanns två kvinnliga studenter från Kina som var på väg till Råslätt som firat det Kinesiska nyåret. Dessa var friska vid ankomsten men sattes direkt i tillfällig karantän av JU som för övrigt skött hela processen på ett föredömligt sätt. I detta läge blev det ryktesspridning och vissa hantverkare vågade inte jobba i området. Vi gick omgående ut med information och det måste man inse; det går inte att släppa kontinuiteten i kommunikationen under en utdragen kris. Det gäller att förekomma och ligga steget före. Desinformation och rykten är nästan svårare att hantera än krisen. All heder åt vår och JU.s kommunikation. Inget hände heller, de var helt friska.

Nåväl. Det vi vet är att det inte finns någon smittkälla i Jönköping. Den kvinnliga studenten hade gjort alla rätt och åkt hem direkt från flygplatsen och inte haft någon kontakt med omvärlden. Detta var som ett skolexempel på hur man ska göra.

Eftersom väldigt många av våra hyresgäster har utländska kopplingar så sker resor, besök och kontakter (paket) i en aldrig sinande ström. Det gäller verkligen att vara beredd om något inträffar i våra fastigheter. Vi kanske behöver gå in snabbt med desinfektionsmedel på hård ytor som tvättstugor, dörrar, hissar, postboxar etc. Viruset verkar kunna leva ganska länge utanför kroppen på hårda ytor.

I går kom så nästa fall till Jönköping. Av 11 fall i Sverige just så är två från Jönköping. Det var tydligen en man som besökt norra Italien och blivit smittad. Även han har haft få kontakter och smittspårningen förefaller godartad. I vår egen organisation har jag haft ett parallellfall. En kollega som reser till ett riskfritt Italien och plötsligt sker ett hastigt utbrott, där tio mindre städer stängs och där alt firande avslutas kring karnevalen i Venedig, inställda fotbollsmatcher, stängd skolor och detta sker på två dygn. Mitt i allt detta kan min kollega ta sig hem innan gränserna och dörren stängs. Vi för många samtal och lyckligtvis är allt bra och det finns ingen symptom alls. Däremot är vi överens om en frivillig karantän på fjorton dagar på grund av inkubationstiden. Så det blir raka spåret från Landvetter till hemmet utanför Jönköping och ”Big Brother”-liknande situation där man inte lämnar sin bostad. Dessutom har vi andra kollegor som är på Kanarieöarna där man konstaterat ett Coronafall. Det första steget är säkerheten först. Därefter riskbedömningar och sedan praktiska frågor.

Denna gång går det bra att jobba hemifrån och det blir också nyttiga kunskaper kring ställföreträdare, hur man kan distansarbeta effektivt via Teams, högtalare och i dator, hur man klarar livsmedelsförsörjning, vårdkontakter och många praktiska bestyr.

Har man varit i zoner eller miljöer där viruset är konstaterat så är uppmaningen frivillig karantän i fjorton dagar.

I de fall man reser till zoner som är konstaterade riskområden, rekommenderar företaget att man inte ska åka. Däremot kan vi inte förbjuda någon. Vid dess fall står företaget inte för kostnader och vi påbjuder att ingen får komma tillbaka inom fjorton dagar. I alla andra fall står företaget för kostnaden.

Grundspridningen är resandet. Det verkar inte gå att stoppa och konsekvenserna kan bli oerhört höga. Sannolikt är viruset inte det största problemet. Dödligheten ligger på 1-2 procent. Det som blir allvarligt är de ekonomiska konsekvenserna och belastningen på vården som redan idag knappt kan lösa uppdraget. Just in- och utpasseringen vid alla flygplatser i riskzonerna och vid större tågterminaler måste kontrolleras med enorm skärpa. Min kollega som kom fram till Landvetter möttes inte av några kontroller av feber eller information om kontakter med vården, trots att dessa kom från den just nu farligaste platsen i Europa. Ett totalt haveri i krisplanering för Landvetter. Då är det inte undra på att viruset kan spridas. De ekonomiska och finansiella konsekvenserna kan var inledningen på en recension som världen aldrig skådat.

Nästa steg för oss är att göra nya scenarios och riskbedömningar. Nu har vi detta läge. Vad ska vi förebygga, ska vi göra kompletterande inköp, hur ska vi anpassa informationen, ska vi ta in läkare som berättar för organisationen om hur man effektivast skyddar sig, vad händer om man som i Uppsala behöver stänga ner hela verksamheten. Nästan allt detta har vi från början resonerat om även om det då kändes lite krystat och långt borta. Detta är ett skräckscenario och ett kommunikativt A-prov. Ett företag i Göteborg har stängts på grund av att en smittad medarbetare kom hem från Italien och gick direkt till jobbet. Det är naivt av både företagsledning, fack och anställd.

För att vara duktig på krisledning krävs att man jobbar med best och worst case för olika situationer. Att säkerheten är prio ett och att ha goda marginaler. Att personer som sköter kommunikationen förstår vad som ska kommuniceras, hur och när. Att försöka ha en så normal verksamhet som möjligt men kontinuerligt förebygga och minska riskerna.  Det krävs också stor och bred samverkan med olika andra aktörer. Liksom förmåga att tänka okonventionellt beroende på förändringar. Vid en kris lägger man undan alla andra viktiga uppgifter. Krisen går alltid först och alla ska ha klart för sig vilken nivå det är på krisen. Är det rött så är det allvar och då gäller uppslutning.

Det hjälper mycket med att ha aktuella krisledningsplaner och mallar samt en tydlig organisation vid en kris. En klar befälsordning, kontaktslinga och hellre blåsa en gång för mycket än en gång för lite i kristrumpeten.  Att ha tydliga roller, vem gör vad. Att se krisen som en möjlighet och ett sätt att lära sig på riktigt. En kris är en viktig läromästare och avslöjar ganska snabbt det som inte fungerar. Det är också viktigt med dokumentation och att kunna utvärdera saker och ting när läget är över. JP fick tag i nyheten om vår medarbetare av en ren tillfällighet vid en intervju om vår bostadskö. Vi valde att ställa upp för att beskriva vårt sätt och kanske hjälpa andra verksamheter att förstå allvaret i situationen. Däremot röjer vi inga individuell medarbetare eller identiteter. Detta har också respekterats på ett bra sätt. Det ligger också i vår linje att köra en transparent hållning oavsett om det är positiva eller negativa nyheter. Det vinner i lång loppet. Media ska kunna lite på oss och vi ska bara ge saklig information om vad, hur, när, vem och varför.

Då och då försöker jag själv sätta mig vid sidan av och se förloppet från en annan synvinkel och se vad vi kan förbättra eller göra annorlunda. En kris är unik och det finns inga givna regler i varje ögonblick. Klarar man en kris så har man lärt sig något om sig själv också.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*