2019 – ekonomiskt-, klimat- och socialt hållbarhetsår

Till slut, efter många års hårt arbete och stolpe ut, har 2019 varit lite av en ketchup-effekt i verksamheten. Bollarna har gått i mål och delarna börjar kugga i varandra på ett fint sätt. Att driva bostadsutveckling handlar mycket om att se till helheten, ha en klar strategi och sortera upp alla frågor som kommer in på rätt nivåer. Kronan på verket var när vi utsågs till Sveriges bästa hyresvärd 2019. I denna grundserie ingår 350 privata och offentliga bostadsbolag från Haparanda i norr till Ystad i söder. Konkurrensen är med andra ord knivskarp.

Utmaningarna har heller inte saknats. Vi har varit påverkade av skjutningar, bilbränder, sprängningar och på slutet även av coronaviruset. Här har vi nu en välsmord och effektiv krisorganisation som jobbar med riskanalyser och sätter säkerheten i främsta rummet. Detta gör att vi inte fastnar i kriser utan kan bidra till lösningar och säkerställa våra stadsdelar.

Under verksamhetsåret har vi fått en ny styrelse som slussats in i bolaget och som verkligen bidrar med mervärden och kunskaper. Vi har lagt mycket tid på att landa och slutföra våra fyra idéprogram som redovisar bolagets ambitioner på kort- och lång sikt i våra stadsdelar. Dessa har presenterats, ställts ut och utgör en huvudinriktning för vad vi vill åstadkomma som bolag när det gäller investeringar, renoveringar, sociala insatser, miljöåtgärder och boinflytande. Ägarskapet ligger på respektive förvaltningschef. Dessa program är också kopplade till finansiering och bolagets företagsplan.

När det gäller bolagets måluppfyllelse så har vi se långsiktiga mål som vi kämpar för att uppnås 2023. Vi mäter dessa mål sedan 2016 med externa aktörer och officiell statistik som publiceras. Fem av sex mål går framåt och förbättras. Dessa mål beaktar även ägardirektiv och andra förpliktelser i verksamheten.

Mål 1: Hyresgästnöjdheten 90 procent

Här går de flesta faktorer framåt och ökar. Det vill säga hur vi bemöter hyresgäster, kvaliteten på vår service, reparationer, tillgänglighet osv. City-förvaltningen bröt 90-procenttvallen nöjda hyresgäster vilket aldrig gjorts tidigare i Sverige om man tar bort egna frågor. När det gäller både service och vår profil (hur man rekommenderar oss och talar väl om oss) blev vi alltså utsedda till Sveriges bästa hyresvärd. Detta är en bekräftelse på att vi gör bra saker och att vi kan förbättra oss och dra ifrån de andra bostadsbolagen. Målet är att pokalen ska stanna i Jönköping.

Mål 2: Medarbetarnöjdhet 90 procent

Varje år mäter vi medarbetarnas nöjdhet och vad vi som arbetsgivare har för input till verksamheten. Alltså ett system som både mäter in- och utput i verksamheten. För femte året i rad går vi framåt och landar på 83,5 procent. Snittet i Sverige ligger på 52 procent. Vi är nöjda men kan så mycket bättre och har potential att öka ytterligare.

Mål 3: Ekonomisk styrka, soliditet 25 procent

Bolaget har en ytterst välskött ekonomi och vi vaktar både resultat- och balansräkningen lika mycket som kassaflöden, finansiering och en småländsk kostnadseffektivitet i stort som smått. Vi ska alltid hushåll med resurserna även när vi satsar stort. Bolaget har idag över 900 mkr i eget kapital, vilket är en fördubbling på fem år. Det innebär en synlig soliditet på 24 procent medan den justerade soliditeten är 70 procent. Bolaget har idag en självfinansieringskapacitet på över 200 mkr per år.

Mål 4: Påbörja 200 bostäder eller 800 bostäder under mandatperioden

Det mål som vi inte uppnådde var påbörjade bostäder. Skälet stavas investerings- och energibidragsstöd. Året blev ett förlorat byggår på grund av oklara regler och att stödet först skulle börja gälla 2020. Skulle vi dragit igång byggprojekten så skulle vi ha tappat 20 mkr i stöd per projekt och tvingats till högre hyror som innebär ökad risk för uthyrningen. Så jobbar man inte i Småland. För 2020 måste vi börja köra ikapp och planerar att starta cirka 270 nya lägenheter.

Mål 5: Energianvändning på 90 kWh/kvm

Vätterhem har sänkt sin energianvändning i hela fastighetsbeståndet med 21 procent mellan åren 2006-2016. Vi har som ny ambition att fortsätta att minska klimatpåverkan och sänka energianvändningen från 105,5 till 90 kWh/kvm mellan 2016-2023. Glädjande nog tog vi ett skutt i rätt riktning och minskade energianvändningen till dagens rekordnivå 101,1 kWh/kvm. Snart närmar vi oss tvåsiffrigt. Detta påverkar bolagets ekonomi och stärker vårt hållbarhetsarbete.

Mål 6: Produktkvalitet 85 procent

Vi frågar årligen våra hyresgäster om hur de upplever bostadens funktion, design, allmänna ytor, utomhusmiljön, tvättstugor etc. Vi har ett äldre bestånd som kräver underhåll och renoveringar. I år ökade produktkvaliteten till 82,4 procent och för det blev vi nominerade som Sveriges bästa hyresvärd. Detta mål gör mig mest glad att vi ökar trots att vi inte vann. Det vittnar om att vi har ett ytterst välskött fastighetsbestånd som renoverats väl de sista trettio åren.

Vår styrningsmodell går alltså ut på att skapa en balans och aldrig släppa helhetsbilden. Vi strävar efter att öka alla målen steg för steg. Att tänka systematiskt och i olika risker och konsekvenser så att man inte suboptimerar eller förlorar sig i alla detaljer.

Jag vill också framföra ett stort tack till vår fantastiska medarbetare som gör detta möjligt. Hos oss är laget före jaget och vi jobbar mer och mer som en idrottsklubb där min roll är att fungera som lagledare och skapa rätt förutsättningar. Det är en ära att få vara med. Jag vill också tacka den nya styrelsen som stärker företaget, våra ägare som ger oss befogenheter och ansvar att uppfylla ägardirektiven. Sist men inte minst våra hyresgäster som sätter guldkant på tillvaron. Samverkan med Hyresgästföreningen fungerar väl, liksom samverkan med privata fastighetsägare, koncernens bolag, branschkollegor och förvaltningarna inom Jönköpings kommun.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*