Ambitionen; att bygga de första självförsörjande hyreshusen

Det är dags att presentera de självförsörjande husen imorgon, den 29 juni på Elmiadalen (en digital mötesplats a la Almedalen). Vi har jobbat aktivt med detta under drygt ett och ett halvt år. Det finns ett stort intresse kring dessa frågor inte minst när det gäller att minska sårbarheten ur ett totalförsvarsperspektiv. Dessa fastigheter är inte enkla att slå ut. SVT var först på bollen och har redan gjort ett reportage. Vi träffar lokala medier och kör en presentation och presskonferens under morgondagen. På tisdag blir det bredare lansering till riksmedia. Nu är det publikt och vi lär få många efterföljare.

Vi är ett välmotiverat team som tror på att göra riktig skillnad och bidra till en nödvändig omställning innan det är för sent. Det är vi, Jönköpings Energi, Skanska, Yellon (som kom med grundidén) samt en rad experter från RISE, Mälardalens Högskola, Chalmers, leverantörer som ska försöka få igång denna evighetsmaskin.

Vår definition, bygger på att vi går all in och bygger två självförsörjande hus som själv skapar el, uppvärmning, vatten, tar hand om avlopp, ventilation och styrning. Vi kommer också bygga två likvärdiga hus med konventionell teknik, så att vi skapar både ett forskningsprojekt och lärandeprojekt. Vad uppstår vinsterna, vad blir svårigheterna i driften och vad blir skillnaderna mellan dessa hus. Tanken är att fånga upp bra innovationer som vi kan plantera ut i vårt befintliga bestånd. På detta sätt tar vi del av ny teknik, nya lösningar som fungerar bättre än dagens system. Data och information från dessa fyra hus kommer bli guld värd på sikt i och med jämförbarheten. Sammantaget bygger vi 88 lägenheter med plats för 150-200 boenden.

Innan vi kom hit, har vi under cirka ett halvår vidimerat och verifierat att alla delar finns och fungerar på olika platser i världen. Detta har varit en viktig grund för att gå vidare. Vi har också själva varit på studiebesök för att ta del av olika nya lösningar. Det nya är att vi ska sätta ihop alla delar till en fungerande helhet, vilket ingen gjort före oss.

Grundsyftet för oss är att ställa om och reducera vårt klimatavtryck högst väsentligt. Vi har också som ambition att sänka våra driftskostnader. Vi har kommit till vägs ände, med nuvarande system. Vi har de lägst kostnaderna och behöver ett nytt branschlyft för att komma vidare.

Så här är det tänkt att fungera:

Motorn är solceller som placeras på taket, integreras i fasader och glaspartier. Vissa av solcellerna är vätskefyllda för att sänka temperaturen och se till att solcellerna får bästa verkningsgrad. Poängen för oss är att lagra energi, inte bara producera. Elen från solcellerna mellanlagras i batterier som finns i huset, ungefär som i en elbil. Elen går också till en elektrolysprocess som omvandlar el till vätgas och lagras i behållare och container under mark. Vätgasen används sedan för att skapa el via en bränslecell som finns i huset när behovet uppstår. I samband med allt detta skapas värme som används för bland annat varmvattenproduktion. Under huset byggs därför ett värmelager, ett slags ackumulatortankar som tillvaratar all värme som uppstår i de olika delsystemen. Husen har 230 V och 24 V. De byggs redan från början ytterst energisnåla och bedöms dra cirka 120 000 kWh per år. Husets uppvärmningsform är en värmepump som drivs med den el som skaps av huset. Alltså vattenburen värme.

Vattenförsörjningen kommer från regnet och smältvatten. Vattnet samlas i dammar som renas och vi har delat upp vatten i tre kategorier. Det vi dricker är hushållsvatten, det vi duschar i är hygienvatten och vatten som går till toalett är gråvatten. Sannolikt räcker regnet och snön för all vattenförsörjning. För att vara på den säkra sidan så borrar vi en brunn också. Nycken i vattenförsörjningen är reningsprocesser, att vi återanvänder vatten (recirkulering) och tillvaratar värmen i vattnet hela tiden. Här ligger rader av innovationer och väntar på att frigöras. Vi bedömer att vi kan minska vattenförbrukningen med upp till 75 procent.

När det gäller toalett så renas detta via en forcerad process till biologiskt nedbrytbara bäddar som inte kräver slamtömning. Allt vatten återcirkuleras och återanvänds på nytt i en separat slinga. Vi tar även hand om saker som inte ska spolas ner i toalettstolar som mediciner, föremål och hygienprodukter.

När det gäller ventilation har vi tagit upp en både gammal och ny idé. Den så kallade termitventilationen. Det innebär att vi tar in luften långt ifrån huset istället för som idag direkt från don i husskalet. Luften vandrar sakta under marken och kan på så sätt både kylas och värmas beroende på årstid. Detta kräver mindre fläktsystem och luften blir dessutom mycket renare.

Utöver detta satsar vi på god källsortering av avfall och många nya mötesplatser som moderna tvättstudio, växthus, odlingar, cykel- och bilpooler samt andra sociala delningsfunktioner som bland annat gör att man kan påverka komforten i bostaden.

Sammantaget bedöms de båda konventionella husen kosta cirka 110 mkr. De två självförsörjande husen bedöms kosta cirka 160 mkr. Alltså 50 mkr i extrakostnader. Finansieringen består av en ansökan till Energimyndigheten som om den blir beviljad ger 25 mkr. Resterande 25 mkr delas av Vätterhem och Jönköpings Energi. Energibolaget ska äga och drifta energianläggningen, det vill säga solceller, batterier, vätgasproduktion och bränslecell. Här visar två lokala bolag hur effektivt det blir när man samarbetar och driver nya innovationer.

Ambitionen är alltså att blir först med att bygga dessa viktiga hus. Det hela påminner om att bygga en ny TESLA, där vi bygger en ny plattform och ett nytt sätt att se på branschen. Där människor, teknik och återanvändning ligger som en grund inför projektering och utformning av arkitektur. De avgörande besluten tas i mitten av oktober. Om allt går som det ska så är invigningen 2023 och då ska vi försöka få med Greta att klippa bandet.