Social hållbarhet som mäts och utvecklas

Vätterhems alla hus ligger i sammanhängande stadsdelar där vi äger nästan alla fastigheter som bostäder, kontor, vårdcentraler, fritidsgårdar, skolor, butikscentrum, garage, simhallar, föreningslokaler och mycket annat.

Detta gör att vårt uppdrag blir mycket bredare än att bara fokusera på enstaka fastigheter och  drifts- och underhållsfrågor. Det är minst lika mycket social förvaltning som tekniska förvaltningen som fyller våra dagar när man påverkar hela stadsdelar. Det är också av självbevarelsedrift som vi prioritera sociala frågor för att inte hamna på polisens lista över de 60 mest utsatta bostadsområden i Sverige. Sådant minskar attraktiviteten, fastighetsvärden och den upplevda tryggheten. Detta är också grunden till att vi tidigt utvecklade en egen hållbarhetsavdelning som jobbar med social hållbarhet.

Vi som bolag definierar sociala hållbarheten, som trygghet, sysselsättning och stöd till lokalsamhället. Vi mäter dess områden varje år och följer utvecklingen på många olika delposter. Att mäta är vi helt ensamma om i vår bransch. Då först, ser vi tydligt vad som går åt rätt håller eller vad vi behöver justeras. Detta arbetssätt sitter i våra väggar efter att ha jobbat med kundundersökningar och mångkulturella miljöer i 25 år.

 

Trots att vi har landets mest nöjda hyresgäster och de bästa miljonprogramsområdena i Sverige så är vi ingalunda förskonade från utmaningar. De senaste två åren har vi sett dödsskjutningar, skjutningar, storbränder, sprängningar, knivattacker, rån, bilbränder, hot mot butiker, som verkligen kräver tunga insatser. Det står och väger om fler stadsdelar ska hamna på Polisens lista. Så tuff är verkligheten trots allt vi gör. 95-97 procent av alla hyresgäster är helt fantastiska och ytterst skötsamma. Det är så extremt få som förstör så oerhört mycket, att man ibland tappar fattningen. Ett stort problem är ökningen av droger som förstör mycket. Jag tror att Jönköpings kyrkliga rötter med gemenskap och frivillighetsorganisationer länge varit ett starkt botemedel mot alla svårigheter vi ställs inför idag. Vi har ett nytt läge som kräver nya lösningar.

Vi är våra hyresgästernas ombud och har därmed väldigt bra relationer som gör att de flesta frågor, tips, förskag, funderingar och oro kommer till oss. Vi finns på plats med en lokal när-förvaltning, det vill säga förvaltarkontoren med egna bovärdar, tekniker, administration, reparatörer, trädgårdsarbetare i varje stadsdel. Vi lever samma liv som våra hyresgäster och det ger tillit och gemensamma referensramar. Vi sitter i samma båt och jobbar tillsammans. Det är när man hjälps åt som man kan slå ut det kriminella och störa så att det inte får något fäste.

Att jobba decentraliserat, i egen regi, anses av många som ”gammaldags”, men jag tror precis tvärtom. Lokal närvaro är aldrig fel. Det är faktiskt grunden till att Vätterhem de senaste tjugo åren varit det mest framgångsrika bostadsföretaget med flest nöjda hyresgäster i Sverige. Inte mindre än 21 SM-bucklor står i vårt prisskåp och det är denna kultur som gjort skillnad. Att vi vågar gå vår egen väg och stå för det vi gör. Uppskattningen kommer av hårt och envist arbete, inte minst kring sociala områden.

Vad innebär då sociala hållbarhet som mäts?

Det vi alltid jobbar med är att sätta tryggheten i centrum. För oss är tryggheten bredare än själva integrationen. Även om det inte finns någon motsatsförhållande här. För oss är tryggheten i boendet det absolut viktigaste. Vi prioriterar detta i vår skötsel, i vårt underhåll, när vi utvecklar Trygga Grannar (våld i nära relationer), trygghetsvandringar för att förbättra otrygga miljöer, utplacering av kameraövervakning, samverkan med alla aktörer som påverkar en stadsdel. Dessa samverkansformer är en av nycklarna för att skapa trygga miljöer och här är vi bra. Samverkan sker med skolan, socialen, polisen, räddningstjänst, kultur- och fritid, kyrkor, föreningar, integration, bostadsbolaget, butiksägare osv. Här samordnas insatserna, så att rätt åtgärder kan sättas in. Allt kring trygghetsfrågor mäts i vår stora kundundersökning via Aktivbo. Vi tror också att mötesplatser är viktiga och därför jobbar vi målinriktat med att hitta rätt näringsidkare till våra butikslokaler och restauranger. Liksom att skapa bra föreningslokaler. Vår närvaro i våra stadsdelar bidrar såklart till en god trygghet.

När det gäller stödet till lokalsamhället så är det främst sponsring till de lokala föreningarna som finns i våra områden, som vi satsar på. Sponsring med motprestationer och ansökningar som krav. Vi ser att våra stadsdelar står och faller med föreningslivet. Detta skapar gemenskap, samhörighet och meningsfullhet. Här hjälper vi till med lokaler, utrustning och pengar. Här för vi statistik på antal ansökningar, antal aktiviteter och hur föreningslivet utvecklas sig. I år har vi utvecklat en ny plattform som vi kallar Sommar-Kraft.  En plattform där vi rent fysiskt etablerar och inreder en stor byggbod i respektive stadsdel. Vi har projektanställt egna projektledare som är ett nav under sommaren. Vi sammanställer allt som skapas av andra aktörer i sommar och lägger till egna aktiviteter för att skapa en bra hemsemester för många av våra hyresgäster. Vi blir en slags lobby för området, där man både kan hänga, ta del av utbudet, komma med egna idéer eller få prata en stund.

Sist men inte minst jobbar vi aktivt med att bidra till att stärka sysselsättningen i våra stadsdelar. Dessa ligger mycket lägre än för kommunsnittet, vilket vi inte köper. Vi ligger kring 60-65 procent i förvärvsarbete, vilket är mer än 20 procent under kommunsnittet. Tyvärr har många under coronakrisen tvingats lämna arbetsmarknaden efter att ha kämpat i åratal för att få sitt första jobb. Det vi gör är att driva på, ge förutsättningar så att arbetsförmedlingen, regionen, nyföretagarcentrum, finns digitalt eller fysiskt i våra stadsdelar och hjälper till med jobbförmedling. Vi själva deltar på jobbmässor och marknadsför detta, vi guidar hur man skriver ett CV, tipsar om branscher som växer för att så många som möjligt snabbt kan studsa tillbaka till arbetsmarknaden. Vi jobbar med att kick-starta företag tillsammans med näringslivskontoret, företagarcentrum, Science Park etc. Jag tror personligen att det finns mängder med spännande idéer hos våra hyresgäster som mycket väl kan bli spännande och stora företag. Dessutom finns det redan idag mängder med företagare som lyckas mot alla odds. Vi har också sett att när sysselsättningen ökar så utvecklas stadsdelarna bättre. Dessa bli mer immuna mot kriminalitet, stök, brott och skadegörelse. Därför är det väl investerade pengar att jobba med arbetsmarknadsfrågor för oss. Även samarbetet med kommunens arbetsmarknadsenhet är viktigt och betydelsefullt för stadsdelen. Vi själva anställer cirka 120 sommarvikarier under sommaren varje år. En viktigt steg för oss under hösten är att jobba med kvinnor som har låg sysselsättning. Att prioritera denna grupp som skett i i Botkyrka med fint utfall. Här finns en enorm potential att tillvarata.

Allt kring sysselsättning mäts en gång per år av SCB. Tyvärr är det eftersläpning på statistiken på två år, så vi har aldrig en riktigt aktuell bild, vilket är synd. Det vi gör är att följa förändringarna och utvecklingen. De senaste fem åren har sysselsättningen ökat år från år beroende på konjunkturläget. Sannolikt blir 2020 däremot ett steg bakåt. Vi hoppas att våra insatser ändå kan ha betydelse och påverka utfallet.

Utöver detta så ligger vi i med vår skötsel, reparationer, felanmälningar, investeringar, underhåll osv. Vi genomför områdesdagar, har möten där vi återrapporterar våra kundundersökningar till hyresgästerna och bedriver ett boinflytandearbete i alla våra stadsdelar. Vi försöker fånga upp hyresgästernas synpunkter och genomföra det som önskas på lokal nivå. Vi köper in bevakningstjänster som kompletterar polisens arbete och vi har egen jour som ser mycket under helger och nätter. Allt rapporteras.

I år planterar vi fröet Sommar-Kraft, och denna företeelse kommer att blir en superinnovation på sikt med våra jätteduktiga projektledare, Dona, Sibel och Wael som leder oss in på nya tankebanor.