Vi backar alltid våra stadsdelar och hyresgäster

Den senaste tiden har det varit mycket debatt och diskussion om klanstrukturer, tystnadskultur och droger kopplat till våra stadsdelar. Vi som är lokala och jobbar varje dag i våra stadsdelar ser det inte på detta sätt. Begreppen förmedlar en bild som inte stämmer utifrån vårt perspektiv. Det mesta går istället åt rätt håll och skillnaderna minskar. All statistik från SCB, data och undersökningar pekar på att jobben ökar, inkomsterna ökar och utbildningen blir bättre. Stadsdelarna växer, fler skaffar bilar, brotten är väsentligt lägre än på andra platser. Vi ser också andra positiva faktorer i vår förvaltning som förbättras i form av mindre skadegörelse, mindre störningar och nedskräpning.

I den stora nationella kundundersökningar från AktivBo där vi har flest nöjda hyresgäster i hela Sverige, är det speciellt tryggheten som skiljer ut oss från andra. Nästan alla är trygga i stadsdelen, i allmänna ytor (trapphus, tvättstugor, källare) och även på kvällstid. Detta är en hederssak för oss att se till att vi alltid upprätthåller en god trygghet och trivsel för dig som bor hos oss.  Detta sker genom förebyggande insatser och direkt insatser som att köpa in bevakningstjänster, god samverkan med Polisen, kameraövervakning och vår egen jour. Inget är viktigare, men det är förebyggande insatser i tidig ålder som avgöra allt detta. Här ska vi hitta nya samverkansformer med socialförvaltningen, barn- och utbildning och kultur- och fritid. Jag tror att det krävs helt nya modeller där man i princip skapar nya ”bolag” där alla dessa aktörer ingår.

Vätterhem har ett grundmurat förtroende hos våra hyresgäster som är uppbyggt under de senaste 25 åren. Vi har också 22 stycken SM-bucklor i prisskåpet. Detta är ingen slump utan beror på långsiktighet och att vi alltid börjar med de boendes behov och drömmar i vår verksamhet.  9 av 10 hyresgäster rekommenderar därför oss till kompisar och sin omgivning och nästan alla gillar sitt hem, fastighet och stadsdel, vilket är fantastiskt. Så långt allt gott och väl. Siffrorna är statistiskt säkerställda och jämförs med alla andra bolag i branschen.

Varje år pumpar vi in cirka 200 mkr i renoveringar för att göra det fint och trivsamt. Vi tror att det är lika viktig att fastigheterna är välskötta som att vi samverkar och jobbar med sociala förbättringar. Alltså, både en fin hård- och mjukvara. Ovanpå detta lägger vi cirka 400 mkr i nyproduktion av nya bostäder främst i befintliga stadsdelar. I samband med nyproduktion så försöker vi också skapa mervärden i våra stadsdelar.

Vi är heller inte naiva utan inser att det finns strukturella problem i våra stadsdelar som kräver långsiktigt socialt arbete och djup samverkan med skolan, socialtjänsten, polisen, arbetsförmedlingen, kultur- och fritid, föreningar, privatpersoner osv för att förebygga och där de boende har stort inflytande. Det gäller att bekämpa rasism som försvårar för våra hyresgäster att hitta sitt drömjobb och att våga drömma stort. För oss är jobben extra viktiga. Vi har sett på forskning att områden som har en bra sysselsättningsgrad alltid mår bra och där man saknar jobb så hamnar man i en negativ spiral som svår att bryta. Vår ambition är att stödja långtidsarbetslösa och de som nyligen tappat jobbet i samband med Corona, att snabbt studsa tillbaka till arbetsmarknaden. I alla våra upphandlingar ska vi ställa upp kriterier, så att valda bolag ska ta in ”lärlingar/praktikanter” med handledning och bidra till konkret samhällsnytta som alla talar om. Annars ingår vi inte några avtal. Jag har själv sett vikten av och hur mycket detta påverkar individerna när man får möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Det blir en ny människa och en människa med framtidsoptimism. En stärkt självkänsla och plötsligt rullar livet.

Det som är svårt och jobbigt är att fast skillnaderna minskar mellan våra stadsdelar och övriga Jönköping så går det för långsamt. Vi ligger 20 procent under i sysselsättningsgrad och inkomsterna uppvisar samma stora gap. Vår ambition är därför att påskynda och jobba helt annorlunda än idag. Vi behöver bli mer GATA och jobba street-smart och våga gå emot våra egna arbetssätt och tänkande. Vår styrka som bolag är att vi lever samma liv som våra hyresgäster och delar samma typ av verklighet och värderingar som våra hyresgäster. Det gör oss väldigt starka – nästa steg är att låta de boende köra mer och sätta oss bredvid. Vi behöver inte alltid styr och ställa. Låt oss bli genuint nyfikna och inspireras av de boende.

Det är rätt läge att sätta den mångkulturella kraften i centrum för alla aktiviteter. Att skapa poddar där vi lyfter fram alla enastående människor och handlingar som kommer från den mångkulturella myllan. Att låta våra hyresgäster höja rösten och träda fram med sina viktiga berättelser och vardagliga kamp. Det är väldigt få som förstår detta perspektiv. Här har vi en mission att uppfylla.

Jag kommer alltid stå på hyresgästernas sida och försöka integrera investeringar, social hållbarhet och stärka rättigheterna i våra områden. Det blir min egen paroll. Som ett led i detta, lanserar vi ett nytt program som heter ”Din Rätt” den 19 oktober, där vi erbjuda fri juridisk rådgivning på kvällarna, utvecklar flera föreläsningsserier för ungdomar och bygga nya nätverk. Nästa år kör vi alltså igång med podd-sändningar där vi också involverar ungdomar tillsammans med kultur- och fritid i Jönköping. Projektet leds av välkända juristen Dona Hariri som är uppvuxen på Österängen. Här behöver vi lära oss nytt och bli en förebild för en hel bransch under flera decennier om vi gör det rätt nu.

Parallellt med detta så jobbar vi med att ta fram nästa steg av Sommarkraft som blev en stor succé i sommar. Här är avsikten att jobba långsiktigt och skapa permanenta mötesplatser som bemannas med olika aktörer som får ta egna initiativ som främjar våra stadsdelar. Ett modernt boinflytande som behövs mer än någonsin.

2021 blir ett avgörande år. Ett år som ska handla om att sätta det mångkulturella kvaliteterna i centrum och kämpa för våra hyresgästers framtid och möjligheter. Utmaningarna är tuffa men möjligheterna är större.