Till vad ska man förflytta sig och varför?

Förflyttningen ska ske dit som ger bra valuta för kunderna, som är effektivt och genererar en god lönsamhet för bolaget. Det är drömscenariot. Kring detta är säkert de flesta överens. Här finns det många duktiga arkitekter och strateger.

När förflyttningen eller förändringen ska ske handlar det om ett annat jobb. Ett praktiskt hantverk, en ömsint hantering av relationer, krav, strukturer, mål, lagarbete och struktur. Oftast är det här det slinter och går fel. Här uppstår otaliga problem och gnissel. Otydlighet är nog ett av de vanligaste fenomenen liksom att man inte är beredd att göra jobbet som krävs.

Varför hamnar man i detta läge?

Jag tror oftast att det saknas ett helhetstänk, en genuin förmåga att göra det som är bra för sina kunder på ett uppoffrande sätt. Liksom att kunna locka fram det bästa hos varje individ genom många och äkta interaktioner. Att vara mitt i flödet, men även kunna stå vid sidan och se vad som behöver justeras. Detta tar tid och i det praktiska behöver man inte alltid veta eller kunna mest. Tvärtom, det är många som förstår vart gränserna går och då är det lika bra att visa på ett ömsesidigt beroende. Sådant bygger tillit.

Förflyttningen tror jag först och främst sker utifrån ledarens box och referensram. Där man bottnar. Ledaren kommer med sin spelidé och specifika kunskaper. Så är det för mig. Jag tror också att vissa principer är bättre än andra. Men, och det är viktigt att säga, med rätt ledare så spelar detta nästan ingen roll hur spelidén ser ut. Funkar laget och alla gillar varandra så når man målet ändå. Det är kollektivets magi och det som alla vill skapa.

Visste jag från början vad jag ville? Jag hade en inriktning och idé. Däremot visste jag inte alls att vi skulle komma dit vi kom. Idén har påverkats och finslipats i många samtal och jag har även sett vad som fungerat och hur resonemangen går. Lärt nytt och anpassat körningen.

Så här tycker jag vår förflyttning har skett och den är helt min egen uppfattning. I detta finns det inget rätt eller fel.

Innan förflyttning, vid tillträde                                                    Efter förflyttning, utträde 

Att sälja och sälja in                                                                  Att marknadsföra, dialog

Operativ                                                                                    Strategisk

Konformism                                                                               Mångfald

Tuff och rak                                                                               Snäll

Centralisering                                                                           Decentralisering

Sekretess                                                                                 Öppenhet

Kvalitativt                                                                                  Mätbart, kvantitativt

Projekt                                                                                      Process

Exkludering                                                                              Inkludering

Varumärket                                                                               Innovation

Information                                                                               Kommunikation

Arbetsgivare                                                                             Samverkan, arbetsmiljö

Som sagt, en personlig bild av någon form av förflyttning. Där vissa variabler är viktigare än andra. Det är kombinationen och hur varje variabel utformas som avgöra takten på förflyttningen. Jag vill också understryka att det ena inte är bättre än det andra. Allt handlar om sammanhanget och situationen. Denna förflyttning är heller inte helt entydig. Däremot är förändringen påtaglig. Alla mätbara variabler visar på att vi gått framåt och förbättrat oss, så i någon mening har den fungerat väl. Det har åtminstone funnits en tydlig ambition från mig att gå i denna riktning.

Syftet som jag drivit är att försöka få fler att göra mer och behandla alla med samma respekt och jämlikhet oavsett vilken roll man har i bolaget. Att bolaget alltid är transparent och jobbar med demokratiska metoder. Arbetstiden ska vara något fint där man får skapa och jobba med det man älskar. Tyvärr har jag inte hunnit att sjösätta ett förbättringsprogram kring tiden och prestationen.

Det jag också har sett är hur viktigt det är med medveten kommunikation. Att sätta en bild av verksamheten som upplevs att man är i rörelse. Sådana bilder smittar organisationen och påverkar medarbetarna på olika sätt. Vi blir ett samtalsämne och många får positiva reaktioner. Det smyger på en bra känsla.

Den virtuella eller mediala bilden av en offensiv organisation blir på många sätt större än själva ”verkligheten”. Det blir en sammanblandning och rätt hanterat så kan man dra fördelar av detta. I bygget av berättelsen kan man ta lite här och där. Hämta stoff från den direkta verkligheten och spetsa med lite mediala utspel. Att ha en levande berättelse tror jag på. Den ger sammanhang och identitet.

Som en mogen ledare ser jag verkligen behovet av att rekrytera andra medarbetare, utifrån ”gatans” struktur och beteende. Det behövs nya perspektiv, kunskap och sociala känsla för kunderna som behöver tillföras våra bolag. Detta ser jag som centralt och nödvändigt.

Avslutningsvis så tror jag att förflyttningar sker med automatik. Nästan oavsett vad man gör. Så uppstår något läge. Det man kan göra som ledare, är att försöka styra mot de man vill eller uppfattar som positivt. Förflyttningen synliggörs först när man börjar sätta ord på resan. När det blir begripligt så infinner sig ”tänket”, alla ser plötsligt linjerna. Det går att prata om samma verkligt och färdplan. Det bygger inkludering och fler innovationer i en organisation. Och då ska det var enkla och raka linjer som alla förstår.