Att utveckla en vinnande företagskultur

Att jobba med ett bolags kultur handlar om människor, värderingar, bolagshistorien och att förstå samarbetsklimatet. Det är mjuka variabler, mer åt psykologi än traditionella management. Det finns ett uttryck som säger att kulturen äter strategin innan frukost. Det innebär att utan en genuin förståelse av det som finns under ytan, så kommer egentligen ingenting att fungera -åtminstone inte om man vill nå mästarklass.

Kulturen är både svår och enkel att påverka. Jag har alltid instinktivt börjat med att gräva i den kulturella myllan för att förstå rötterna och vilka som är kulturbärare.

Det finns en enorm effekt när alla kan se och förstå kulturen i ett bolag. Oftast är det ingen som visualiserar detta eller diskuterar frågan. Det är något vagt och undanglidande som man praktiskt försöker lösa i det dagliga umgänget.  Ibland hänger det ihop bra, ibland sopas det under mattan. Det är ungefär som med en golfsving. Det finns en rätt struktur, men oftast försöker man själv lösa det med små egenheter så att det funkar istället för att gå till botten och förstå den rätta svingen.

När kulturen väl har avtäckts och ridån gått upp så nickar de flesta instämmande. Min egen metod är att intervjua alla, ta del av handlingar, protokoll, milstolpar och utröna bolagets värderingar. Därefter blir det lättare att bygga vidare företagsplaner, strategier eller hyresgästmanifest eller vad det nu kan gälla. Med en samförståndsbild och gemensam plattform kan fler delta och påverka beslut.

Att utveckla kulturen, steg två, handlar i stor utsträckning om att bygga goda relationer i organisationen. Det är som ett nätverk, där alla behövs och är lika viktiga för framgången. Liksom goda relationer till fackliga organisationer, skyddsombud och styrelsen. Bra relationer har tydliga förväntningar (är inte kravlösa) och utvecklar tillit mellan varandra.  Det är målet i alla relationer.

Min egen linje är att alltid prioritera kunskap och kompetens. Aldrig titlar eller positioner. Jag försöker också att ha en vänlig attityd – en slags familjär grundton som minskar konflikter och energiförluster. Konflikter är oftast helt bisarra men krävs det integritet så är det inga problem.

Alla slags företagsmål handlar om leverans. Det gäller att leverera god kvalitet och tänka på nästa steg plus uppföljning. Ett bra sätt att testa hur väl man står sig, är att tävla med andra aktörer i branschen. Blir det vinster så bygger det kultur på ett fantastiskt sätt. Det kan låta trivialt men är inget man ska underskatta. Det blir ringar på vattnet och inte minst media förstärker bilden.

Att jobba med ledarskap handlar om människor. Det är ytterst viktig att man kör ett ärligt och uppriktigt samspel som inte har några dolda agendor. Många förväntar sig att chefer ljuger eller inte säger allt. Kan man redovisa läget rakt upp och ner och eventuellt brister så vinner man i trovärdighet och i kamplust. Det handlar om att skapa en transparent kultur där alla vill kliva fram och säga sina åsikter eller presentera egna idéer.

Jag försöker alltid börja med JA istället för NEJ. Att lita på medarbetare och våga testa saker. Att skippa kontrollbehovet som inte sällan är ineffektivt och ytterst förlamande för organisationen. En kreativ och skapande miljö kräver tillit och trygghet. Detta har huvudsakligen fungerat väl även om det också ställt till många problem i början. Tillitsbaserat ledarskap ställer många nya frågor på sin spets.

I varje organisation finns en hierarki och denna förstår alla. Det är inget som behöver marknadsföras på något sätt. En organisation bör vila på ett jämlikt, jämställt och mångfald som grundpelare. Alla är duktiga och har spets på något. Detta ska tillvaratas maximalt genom en god inkludering. Här behöver individerna träda fram och axla detta ansvar. De som inte vill bör lämna på ett ordnat och schysst sätt. Alla i laget måste acceptera kulturen, leveranskrav och bra relationer med varandra.

Det tar år att få kulturen, steg tre, att bli ett konkurrensmedel men när den väl är på plats så flyter jobbet oerhört effektivt. Det är också då den spontana glädjen och engagemanget präglar verksamheten. Att ha roligt på jobbet, att längta till nästa dag och känna meningsfullhet i det man gör, det är vad kulturbygget handlar om. Då blir arbetsmiljön rätt och innovationer kommer av sig själv.