Avslutning – en intressant psykologisk akt

Det spelar ingen roll om man har aviserat att man kommer avgå inom en viss given tid. När det väl är dags och beslutet är taget blir nästan alla förvånade och tagna på sängen. Att sluta när allt rullar på, när vinsterna är all time high och resultaten är top notch, verkar bryta en del av den gängse bilden. Efter alla dessa tuffa förändringsår är det väl dags att skörd, är mångas uppfattning.

Det är mycket som händer i en organisation när ledaren slutar. Och ingenstans i några managementböcker finns något om denna intressanta del, som berör gruppdynamik och positionering. Saker som ingen pratar om men som finns under ytan och påverkar. Vad händer, vem tar tag i situationen, hur agerar organisationen, styrelsen och omgivning. Det som gör det annorlunda nu är vi är mitt uppe i krishantering av Coid-19 som ökar pressen på att göra något. Detta betyder oftast dess motsats.

Grunden innan pandemin, är att företagandet är ovisshet, osäkerhet och att allt förändras. Det finns inga skyddsvallar i världen som kan bygga skydd för livet eller framtiden. Det gäller att kunna läsa av samtiden, ha hög grad av flexibilitet och att få hela laget att följa en viss riktning. En riktning som ger belöning om ledaren kan sin sak. Kort och gott att ha en stark egenförmåga och beredskap inför olika alternativ. Saker som kräver tankemöda, integritet och anpassningsförmåga.

Fastighetsbranschen har länge varit en stabil och lugn institution som lagt upp sina underhållsplaner, bytt värmeväxlare, installerat treglasfönster, förhandlat hyror och sett till att det är rent och snyggt i området. Så har det tuffat på, decennier efter decennier. De sista åren har nästan hela spelplanen vänts upp och ner. Vi har hamnat mitt i politikens mittpunkt, våra fastigheter/stadsdelar utsätts för droghandel, kriminalitet kring hyreskontakt, brottslighet, segregation, skjutningar och sprängningar. Vi behöver stärka vår säkerhetsorganisation, bygga massor av nya bostäder och utjämna starka sociala skillnader. Samverka med polisen, räddningstjänst och alla kommunala förvaltningar på ett nytt sätt. Liksom att gå i bräschen för en grön omställning, ett socialt hållbart samhälle och ovanpå allt detta, driva en digital utvecklingen av hyresrätten.

Allt detta, har slagit igenom de sista fem till sju åren och ställt bolagen inför helt nya villkor och spelregler som väldigt få var förberedda på. Det handlar om att gå från fint väder till storm och som betyder förändringar inom organisationen utan att tappa basverksamheten. Där nästan allt är både och. Kraven på leveransförmåga är numera lika stora som för It-, spelutveckling, logistik- och klimatbranschen, vågar jag påstå.

När jag ber att få sluta så blir förändringen så mycket större än vad den i själva verket är eftersom jag synts och lett denna förändring i många stycken. Här behöver man skilja på yta och innehåll. Vi har löst problemen tillsammans, som ett lag och inget annat. Hela tiden hjälpt varandra i vårt och torrt. Kan orkestern visa att man klarar sig utan dirigenten så stärks kraften och självförtroendet. Det sänder en bra signal internt.

Det är lärorikt att se allt detta från sidan. Vad som händer i en styrelse och ledningsgrupp. Vissa stiger fram, vissa avvaktar, vissa börjar driva sina egna frågor och andra menar att deras frågor inte fått sitt rättmätiga omfång. Tankarna är som alltid framåt och man blir ganska snabbt en lame duck, vare sig man vill det eller ej. Det är mer de ledda som behöver veta vem är den nya tf vd:n för att deras jobb ska rulla på. Inget konstigt i det. Men jag förstår, det är inte ledaren som väljer att bli en lame duck, det göra andra. The show must go on, liksom. Dessa tillfällen är dock gyllene tillfällen att förstå chefers tankegångar på ett annat plan. Vad kan jag bli bättre på och vad  skulle jag ha gjort annorlunda. Det blir roliga och personliga samtal med ombytta roller. Här finns fantastiska lärdomar och många bra saker att ta med sig till nästa uppdrag. Det finns också ett stort behov hos medarbetare och chefer att dela med sig.  Att få berätta sin story och jag ser också hur viktigt vissa saker har varit och saker som jag glömt bort spelar en central roll. Jag inser och det vet jag sedan tidigare, hur viktiga våra ord är och vad ord kan åstadkomma i förändringar.

Efter uppsägning så blev det prat om kravprofilen och vilket rekryteringsbolag som ska användas. Jag ser det helt annorlunda. Först tycker jag att ledningsgruppen och styrelsen ska göra en nulägesanalys, var befinner sig bolaget. Vad är våra styrkor och brister, vad vill ägaren ha ut och hur ser framtidens utmaningar ut. När denna analys har lagts är det lättare att diskutera var bolaget ska befinna sig om tio år. Är det att driva social hållbarhet i våra stadsdelar, utveckla nyproduktionen ännu mer, se till att vi lyckas med en grön omställning, fokusera på att bli branschens ledande bolag inom jämställhet och mångfald eller fokusera på renoveringar eller bli ett mer teknikdrivet företag. Självklart krävs flera delar, men en huvudprofil bör definitivt utkristalliseras. Då blir det lättare att rekrytera och duktiga kandidater blir intresserade.  Det man hoppas på som avgående vd är att det rekryteras en person som faktiskt är bättre än en själv. Som kan ta organisationen till nästa nivå och få ut mer prestation än vad jag fått. Det värsta som kan hända är motsatsen och att man går fler steg tillbaka.

I dessa situationer vill man sällan ha med en vd som lämnar. Det tycker jag är ganska konstigt speciellt som man verkligen kan tillföra mycket och vill bolagets bästa. Men här får man vackert backa trots att man vet mest om bolagets utmaningar.

Jag vet att organisationen har en väldig kunskap och visdom som få andra. Att man verkligen kan samarbete och klara sådana här situationer. Det är vad mitt ledarskap har gått ut på. Att göra andra bättre och få ut mer av varandra. Att lita på den egna förmågan. Om detta fortsätter så blir Vätterhem outstanding och ointaglig. Det är man byggd för. Ända skälet till att detta inte skulle ske är bristen på samverkan och att man börjar köra soloprestationer istället för lagarbetet som gjort oss så framgångsrika. Lycka till med allt!