Reflektion, påsk och förändringar

Det känns skönt att äntligen ha en vilodag efter många hektiska och intensiva arbetsveckor. Att befinna sig mellan att avsluta och påbörja påminner om det nyckfulla aprilvädret. Det är mycket som ska överlämnas, lösas och råd ska ges – till att sätta sig in i en ny organisation, träffa nya människor i bolaget och koncernen och tänka på framtiden och byta boenden.  Idag på själva Palmsöndagen (fint namn på dagen som inleder Påskveckan), finns tid för reflektion och en spontan blogg. Det har runnit mycket vatten under broarna sedan sist – men bloggandet ska tillta nu när pusselbitarna har fallit på plats. Jag har så pass mycket underlag att det räcker för flera bibliotek.

Som sagt, utanför huset, är det en tuff kamp mellan vinter och vår. Ett tu tre så kommer hårda kastbyar så att det tjuter i huset, nästa stund ett piskande regn och stickande sol däremellan. I allt detta stretar skatorna med sitt bobygge i en högrest pelarek. De är systematiska byggare och fort går det. På en månad bygger de ett nytt bo och på någon vecka renoverar de ett befintligt bo. Först stora grenar, kvistar i botten och sedan mellanstora och därefter mindre pinnar för att avsluta med inredning och design. Inuti är det lera och fint gräs på golvet. Boet ser nästan ut som en rishög men är väldigt välbyggt och står sig i de värsta stormarna och skyddar effektivt mot inkräktare.

Gräsmattan är så där lite ”påskhåglös” i färgen men bidar sin tid och lär ge robotgräsklipparen en tuff fight. Det är en fin tid vi går till mötes. En pånyttfödelse och med den, en skön värme som förhoppningsvis kan slå ut Corona tillsammans med  vaccineringen. Jag möter många människor nu som fått första sprutan och det går sannerligen inte att ta fel på deras ohöljda glädje och befrielse.

Jag kan bara konstatera att byta jobb är lika svår oavsett hur gammal man är. I mitt egna fall är jag alldeles för engagerad och involverad i verksamheten som jag leder – så egentligen skulle jag aldrig byta jobb. Ändå är det något som kallar, att gå vidare och ta sig an nya utmaningar som man drömt om. Varför man gör detta är inte helt enkelt att psykologiskt förstå. Det finns olika motiv och alla vill man kanske inte kännas vid. Kanske är det också så att man inser att vissa förflyttningar är man mer eller mindre lämpad för. Nu har vi tagit många stora kliv framåt och nu ligger mer fokus på förvaltning och kalibrering. Områden där det finns andra som är bättre.

För mitt egna vidkommande har alltid förändringar varit nyttiga. Jobbiga förvisso men ytterst lärorika och berikande. Förändringar är emellertid helt individuellt. Det som är en förändring för mig kanske inte uppfattas som någonting av andra. Olika individer har olika förhållningssätt och toleransnivåer. Det ska man alltid ha med sig.

För mig har förändringar pressat fram nya insikter och kunskaper. Jag behöver detta för att fungera bra. Det är delar av mina element. Jag är inte rädd för olika förändringar tvärtom. Däremot försöker jag alltid att förändra saker stegvis och i ett helhetsperspektiv så att förändringen blir ett bestående resultat. Jag försöker alltid driva ledarskapet utifrån två enkla linjer. En driftslinje och en utvecklingslinje. Både kontinuitet och förnyelse. Liksom att inkludera, diskutera och förankra en förändring.

Att få ett nytt jobb är alltså en personlig utvecklingsresa. Det är en förmån och en förmån som det gäller att förstå att tillvarata. Att göra alla bättre och skapa något som är fantastiskt för alla inblandade. I samband med jobbytet så innebär det också för mig att bryta upp och bosätta mig i staden Göteborg. En charmknutte som är väldigt olik Stockholm. Det slår mig hela tiden. Egentligen fattar jag inte varför jag drällt så länge med att komma hit. Jag har alltid känt mig hemma och när jag gått runt i staden varv efter varv i bostadsjakten så är jag uppriktigt glad och hemmastadd på ett förbluffande sätt.

Jag gillar tilltalet, patriotismen, att förtjäna förtroende, att jobba för en inkluderande stad som innehåller både hyresrätter och bostadsrätter. De skapar något stort och bygger broar. Den kaotiska nybyggarandan och drivkraften. Runt allt och ständigt närvarande – havet som jag alltid älskat liksom klipporna. Landshövdingshus som är så otroligt vackra och annorlunda än jag tidigare mött. Dialekten, det spontana, det öppna och att försöka förstå varandra – är ingredienser som jag faller direkt för. Den intuitiva känslan är att det här blir bra.

Det är däremot ingen lätt uppgift som väntar. Tuffa krav och mål samt kristallklara leveranser. Det som känns skönt är att jag har erfarenhet från likvärdiga situationer och att det finns ett extremt bra lag som gjort oerhört bra saker långt före mig. Det finns en kultur och kunskap som jag ska försöka vidareutveckla och komplettera med det jag kan. Uppgiften är inte oöverstiglig även om jag har stor respekt för hela kontexten. Häri ligger utmaningen som lockar.

I grunden handlar allt om att förstå vad kan man påverka och vad kan man inte påverka på kort sikt. Att utveckla det mandat man får och levererar resultat för hyresgäster, medarbetare, styrelsen och ägaren. Då brukar det mesta fungera om man gör det med lite finess. En kombo av samspel och integritet, det vill säga ett ömsesidigt beroende.

Att driva en framgångsrik verksamhet handlar om att förstå kunden, i vårt fall hyresgästens behov, förväntningar och önskemål. Här börjar och slutar allt. Kan man hitta bra lösningar, personlig och effektiv service, trygghet, omsorgsfull skötsel och bra bostäder till rimliga hyror så har man en bra utgångspunkt för de andra delarna.

Inte minst inför att renovera husen på ett långsiktigt rätt och effektivt sätt som ger lägre driftskostnader över tid. Att föra in ny teknik och smarta lösningar för hyresgästerna kräver vardagsförståelse så att det blir konkreta mervärden. Liksom att hitta bra metoder för boinflytande, involvering och sociala hållbarhet. Här gäller det att prioritera, så att resurserna används på ett småländskt sätt och ger så mycket kvalitet som möjligt för pengarna. Har man varit vd i Småland i tretton år och alltid visat en välskött ekonomi, så har man lärt sig hur man vänder och vrider på varje krona. Dessutom med rena bokslut och väldigt omfattande skatterevisioner och granskningar från olika håll.

Det är ungefär här jag ska börja att gräva. Försöka skapa flest nöjda och trygga hyresgäster i landet, beaktat en god och välskött ekonomi samt se till att husen renoveras och byggs på ett innovativt och hållbart sätt. En liten programförklaring i all sin stillhet. Just idag inleds också stilla veckan så det passar ju bra. Idag är det som sagt Palmsöndagen, imorgon Blåmåndag, Vit-tisdag, Dymmeldagen, Skärtorsdagen, Långfredagen, Påskafton och Påskdagen. Härliga namn som sätter fantasin i omlopp. Vanligtvis så går kyrkorna på högvarv denna tid och färgerna byts varje dag. Har man jobbat i Jönköping precis mitt emot stadens storkyrka, Sofiakyrkan, så har man lärt sig allt om detta. Jag har också haft otroligt lärorika år här i Jönköping, där vi skapat något gemensamt som är så mycket större än de individuella förmågorna. Nästan lite religiöst faktiskt, även om det varit genom hårt och målmedvetet arbete. Det är heller inga band som bryts direkt utan all denna vänskap fortsätter och lär fördjupas när väl samhället öppnas upp.

Skatornas bo prövas i den enorma storm som ryter utanför fönstret. Gör man hantverket rätt så står det sig och det verkar dessa duktiga byggmästare förstå. De är även duktiga på att samarbeta och kommunicera. Svårare än så är det faktiskt inte med företagsledning heller. Det gäller att lyssna på varandra, förstå varandra och utveckla en god tillit. Då finns det ingenting som är omöjligt. Det ska bli roligt att äntligen komma till havet och de salta baden.