Klimatkrisen – att inspireras av Coronakrisen

Vi behöver alla bli lite mer visionära, vidsynta och tänka på framtidens generationer. Liksom att inspireras av att det går att lösa en pandemikris som Covid-19 när man samverkar, delar information och låter en vetenskaplig agenda styra. På mindre än ett år har världen lyckats ta fram ett nytt vaccin som normalt tar upp till tio år när alla jobbar var för sig. En fantastisk global prestation.

Miljöfrågorna är dessvärre så oändligt mer komplexa, långsiktiga och inflätade i ekonomier, i naturliga och onaturliga förändringar plus att de fram tills nu har rått olika syn på miljökrisens konsekvenser bland olika forskare. Det är först de sista fem sex åren som man är mer enhetlig i bedömningarna.

I detta läge, sommaren 2021, tycker jag att man bör eftersträva samma internationella fokus, kraftsamling och samordning som inför covid-19. WHO som larmar, FN som larmar och stater som kliver fram och agerar. Exakt så här skulle man göra med miljökrisen. Alltså bara fokusera på en sak, uppvärmningen och inget annat, oavsett kritik och svårigheter. Det gäller som sagt vår och andras överlevnad på lite sikt. Det handlar om hänsyn, ansvar, medkänsla och ödmjukhet.

På ett sätt kan man säga ett planeten befinner sig i ett cancerläge.  Det är inget bra att det blir för varmt på jorden. Detta är något som vi människor påverkar med 0,2 grader per decennium. Jorden blir som ett varmt växthus när vi tillför utsläpp från växthusgasen koldioxid. Det förstår alla som har ett växthus att där kryper man inte in när det är stekheta sommardagar och njuter. Den ökade värmen kommer från fossila bränslen som naturgas, kol, olja, diesel och bensin. Dessa borde därmed förbjudas inom tre till fem år om vi betänker att vi har ett fönster på säg tio år för att ställa om allt.

 

FN:s nya klimatrapport visar att vi går mot två graders uppvärmning kanske redan 2040 och då blir det definitivt allvarligt för att inte säga livsfarligt. Det kan innebära att man går över en tröskel där naturen själv kan tippa över och blir självuppvärmande. Då finns det inga verktyg kvar att jobba med. Det blir som dominobrickor som börjar falla och som förstärker uppvärmningen. Permafrosten smälter, utsläpp av metan från havsbotten, regnskogsdöd i Amazonas och förlusten av havsis på sommaren i Arktis lägger stora areal under vatten, är några exempel. Sannolikt ökar naturkatastrofer, epidemier och stora folkvandringar med enorma spänningar. Här kan man prata om ordet dystopi tyvärr. Det gäller att agera blixtsnabbt och frambringa ett internationellt krisprogram värt namnet och hjälpa varandra fullt ut. De rika länderna måste hjälpa de fattiga utan krusiduller.

Jag är optimist och tänker att den situationen som jag ställs inför alltid är den bästa. Det positiva slår alltid ut det negativa och giriga. När arten hotas i grunden så hittar man lösningar. Frågan är bara när detta sker, om vi hinner eller inte. De fysikaliska gränserna och livsbetingelserna för biologiskt liv är vad de är. Går man över dessa så kollapsar ekosystemen och dess organismer.

Så, vad kan jag göra som en liten enskild människa? Kan mitt handlande verkligen ha någon betydelse överhuvudtaget? Det är ju industrier och branscher som står för nästan alla utsläpp. För mig handlar det om att köra efter min övertygelse. Vad är rätt och vad är fel. Vad är viktigt, vad är större än jag själv och att bli en förebild för mig själv i mitt eget liv. Att aldrig ge sig eller acceptera rovdrift eller oacceptabel miljöförstörelse. Det handlar om ett personligt val och därmed kunna påverka andra.

Jag är lika dålig som de flesta på miljön men inser smärtsamt allvaret i situationen. Jag har nog gjort alla fel man kan, men det är aldrig för sent att ändra sitt liv eller förändra sina val. Det går med sin vilja att upptäcka nya perspektiv som inte alls är sämre, oftast mycket bättre. Det gäller som sagt att ta steget över och leva hållbart. Det är inget svårt och vinsterna är enorma. Att leva hållbart innebär ett rent samvete, god ekonomi, mer kunskaper och en vördnad för naturen som skänker fina insikter.

Här är därför några konkreta och enkla råd som jag själv försöker praktisera:

  • Välj cykel eller promenader för kortare ”resor” och välja kollektivtrafik där det finns
  • Minska bilåkandet som grundregel eller byt till fossilfri bil – elbilarna är överlägsna när det gäller bilekonomin och det är odiskutabelt. De går inte lika fort men har samma komfort.
  • Installera solceller om du bor i hus. När vätgasen kommer så är det en perfekt energilösning att gå över till.
  • Minska dina flygresor om dessa inte går på fossilfria bränslen. Du behöver inte ställa in utan minska några resor.
  • Välja e-handel som har miljövänliga transporter och anständiga arbetsvillkor och sunda arbetsmiljöer.
  • Köp lokalt och närodlat/tillverkat som inte kräver långa och påfrestande transporter, innan dessa fordon är utbytta.
  • Återvinn och återcirkulera vatten om du bor i hus.
  • Försök att konsumera något mindre än idag och placera ”besparingen” i hållbara aktier som stadigt växer och ökar. Om det inte går, prioritera i så fall saker och ting som är en del i en cirkulär ekonomi. Alltså kläder som återanvänds, golfklubbor, fritidssaker, gräsklippare, mobiler, TV-apparater osv som är delar i ett kretsloppssystem och där man återvinner det som redan finns och inte bryter nya mineraler eller ämnen från marken.
  • Odla mer för husbehov och minska köttätandet (du behöver inte sluta, välj alternativ till kött en gång per vecka)

Det här är tips på vad man kan göra. Jag försöker hålla en vegetarisk grunddiet men det håller inte hela tiden, så är det. Det viktiga är riktningen och att vi förstår att konsumentstyrkan verkligen betyder något. Det kan åstadkomma radikala förändringar snabbt.  Precis som covid-19 snabbspolade digitaliseringen tio år framåt så kan nya miljölösningar snabbspola fram nya innovationer eller liknande förändringar.

Det positiva i detta krisläge är också det meningsfulla, att bidra till att göra planeten till en bättre värld än den vi kom till. Att kämpa för hållbara lösningar och en riktigt grön omställning för framtida generationer. Det är något inspirerande att jobba för även om det innehåller alla utmaningar.

 

Göteborg den 2 augusti 2021

 

Thorbjörn

 

 

Göteborg den 1 augusti 2021

 

 

Thorbjörn