The game changer – Superförvaltning

Bostadsbranschen har de sista tio åren genomgått enorma förändringar. Stora privata aktörer har klivit in och tagit över initiativet. De har sett en potential i bruksvärdessystemet och utvecklat fastighetsvärden med styckvisa renoveringar. Bostadsutvecklarna har också präglat scenen med spektakulära och lyxiga bostadsrättsprojekt. Allmännyttan har istället handlat om byggvolymer, långa köer, ombildningar och socioekonomiskt utsatta områden.

Hur ser vägen framåt ut de kommande tio åren? Klimatomställning, digitala hus, flexibla arbetssätt, fastighetssäkerhet, segregation, energilagring, hållbart ledarskap för att nu bara nämnda några ingredienser som lär påverka branschen. Jag tror mycket handlar om hur man fångar upp, sorterar och genomföra innovationer utan att ha alla svar från början. Att gå från endimensionell förvaltning till en tredimensionell samhällsomvandlare som löser konkreta problem i ett komplext uppdrag. Häng med.

Superförvaltning – trygghet som boendets grundpelare

Inom Framtidskoncernen i Göteborg finns åtta fastställda faktorer som mäts och följs upp utifrån ett forskningsbaserat arbetssätt för att få bort våra områden från Polisens lista.

– Trygghetssäkrade fastigheter – besiktning av alla hus, åtgärder med lås, kameror, brytskydd, portar

– Lokal närvaro sju dagar i veckan fram till klockan 23.00

– Trygghetsvandringar och boendedialoger kring vad som ska förbättras för våra hyresgäster

– Anställda trygghetsvärdar som jobbar klockan 15.00 – 23.00 alla dagar i veckan

– Nolltolerans mot kriminell verksamhet – stöd inför att vittna, samverkan med Polis och att anmäla brott som begås. Jobba aktivt med att motverka tystnadskultur och otillbörlig påverkan.

– Riktiga hyresförhållanden – samköra olika register och säga upp felaktiga avtal

– 24 h timmars åtgärder för skadegörelse och klotter

– Sophantering utan nedskräpning

Det nya med dessa faktorer är att det sker en systematisk utveckling, uppföljning och förståelse av vikten för detta arbete. Vi syns mer, agerar istället för att reagera och samverkar för att bidra till stadens bästa och att även öka kundnöjdheten. Resultaten från senaste Polislistan visar att vi är på rätt väg.  Steg två är att tillämpa modellen i hela företaget. Det innebär att vi på sikt jobbar med service och trygghet i alla våra områden sju dagar i veckan. Det vill säga en ökad tillgänglighet för hyresgäster och helt ny nivå på service som bryter ny mark.

 

Stadsdelsutveckling med socialt fokus

Vid sidan av superförvaltning ska hela bolaget jobba med stadsdelsutveckling för att främja och stärka områdena med ännu mer sociala insatser. Det handlar om jobblyft och jobbhubbar med olika partner för att stärka sysselsättningen. Att stärka skolan med läxhjälpare och hälsan hos våra hyresgäster, marknadsföra våra renoveringar samt ombesörja ombildningar för att bidra till en blandstad. I dessa projekt ingår förvaltningens sociala spår med utvecklingschef, utvecklingsledare, boendeutvecklare och kommunikatörer som även ska driva BID-nätverk á la Gamlestaden.  Detta är social hållbarhet i praktiken med konkreta uppdrag och uppbackad av tydliga roller och resurser.  Dessa uppdrag involverar många aktörer men det är vi som bostadsbolag som leder jobbet med att få in flera investeringar, mer resurser och satsningar till våra stadsdelar. Detta stärker alltså våra fastighetsvärden och här har vi allt att vinna på en hållbar utveckling.

 

Utveckling av morgondagens hem – grönt, digitalt och designat

Den tredje dimensionen är innovationer kring morgondagens hem som handlar om att utveckla designval för våra hyresgäster i kök och badrum, ett hållbart resande med en ny mobilitetsnorm, utveckling av e-hus där vi för in mer elektronik som kameror, sensorer, beröringsfria lås, larm och fokuserar på hållbarhet när det gäller mötesplatser, utemiljön, cykel- och bilpooler och återbruk vid alla renoveringar osv. Allt kan inte var lika utan det krävs också en känsla för individualitet och att skapa valmöjligheter för kunderna.

Till detta kommer också klimatfrågan som kommer prägla allas verksamheter de kommande tjugo åren. Här krokar vi arm med Göteborgs Stads mycket ambitiösa miljö- och klimatprogram där vi ska sänka växthusgaserna med 90 procent inom nyproduktion, renoveringar och drift fram till 2030. Ett arbete som kräver att vi vänder på alla stenar och använder all vår mindset, skillset och toolset på ett rätt sätt.

Någonstans i denna smältdegel tror jag att morgondagens förvaltning gror. Att jobba mätbart med superförvaltning i alla delar, social stadsdelsutveckling och utveckling av morgondagens hem integrerat i hela företaget kan bli den, game changer, som ändrar spelplan och skapar en superförvaltning som utvecklar både organisationen och samhället.

 

 

 

Thorbjörn Hammerth, krönika i Förvaltarforum