The game changer – morgondagens bostadsförvaltning

Bostadsbranschen har de sista tio åren genomgått enorma förändringar. Stora privata aktörer har klivit in och tagit över initiativet. De har sett en potential i bruksvärdessystemet och fastighetsvärden som ingen annan vågat se eller prata om. Bostadsutvecklarna har också dominerat scenen med spektakulära och lyxiga bostadsrättsprojekt och hyresmarknaden har istället handlat om höga byggkostnader, långa köer, ombildningar och sociala insatser för socioekonomiskt svaga hushåll.  Vi som allmännyttan har helt klart tappat initiativet under en längre period och blivit mindre relevanta. Men här kommer en game changer för oss att ta och muta in en lucka före någon annan.

I Göteborg har Framtidskoncernen definierat åtta mätbara faktorer som metod för att få bort våra fem särskilt utsatta områden, från polisens lista i Bergsjön, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Biskopsgården, redan 2025. Modellen heter superförvaltning och innehåller följande:

– Trygghetssäkrade fastigheter – besiktning av alla hus, åtgärder med lås, kameror, brytskydd, portar

– Lokal närvaro sju dagar i veckan fram till klockan 23.00 på kvällen

– Trygghetsvandringar och boendedialoger kring vad som ska förbättras med våra hyresgäster

– Anställda trygghetsvärdar som jobbar från klockan 15.00 – 23.00 med att utveckla relationer och gränssättande i stadsdelen.

– Nolltolerans mot kriminell verksamhet – stöd inför att vittna, samverkan med Polis och att anmäla brott som begås. Jobba aktivt med att motverka tystnadskultur och otillbörlig påverkan.

– Riktiga hyresförhållanden i alla våra lägenheter – samköra olika register och säga upp felaktiga avtal

– 24 h timmars åtgärder för skadegörelse och klotter

– Sophantering utan nedskräpning

Det är många punkter men innehållet går inte av för hackor. Kan vi förbättra varje punkt genom ett systematiskt arbetssätt så får vi bort områdena från Polisens lista, det har vi redan sett fungerar (Tynnered och Gårdsten). Många av stegen är tuffa och kräver mod. Nästa steg är att införa modellen i hela vårt fastighetsbestånd och inte bara i våra särskilt utsatta. Det innebär att vi jobbar med service och trygghet fram till klockan 23.00 i alla våra områden sju dagar i veckan, smaka på den. Detta är något helt unikt och har aldrig tillämpats av någon. Detta helhetsgrepp flyttar fram allmännyttans positioner och visar att det går att skapa innovationer inom mogna branscher.  Utöver självständiga distriktsförvaltningar för vi in en förvaltningssupport som bistår distrikten med teknik, inköp, kvalitet, social hållbarhet, säkerhet för att ge snabb service.

Vid sidan av denna superförvaltning ska hela bolaget jobba med stadsdelsutveckling för att främja och stärka områdena med en mer social karaktär. Det handlar om jobblyft, att stärka skolan, hälsan hos våra hyresgäster, marknadsföra våra renoveringar och mer nyproduktion samt ombesörja vissa ombildningar. Här krävs nya tjänster med en social profil som boendeutvecklare och utvecklingsledare som jobbar med dessa frågor. Även BID-nätverk ska utvecklas i alla stadsdelar på sikt. Alltså, att vi tar den gula ledartröjan och inspirera alla andra fastighetsägare, förvaltningar, föreningar, privatpersoner, företag att medverka och förändra stadsdelen. Till detta adderar vi själva morgondagens hem som handlar om att utveckla ett modernt designval för våra hyresgäster i kök och badrum, ett hållbart resande, utveckling av e-hus där vi för in mer elektronik som kameror, sensorer, beröringsfria lås, larm och fokuserar på hållbarhet när det gäller mötesplatser, utemiljön, cykel- och bilpooler och återbruk vid alla renoveringar.

Detta är som jag ser det morgondagens förvaltning de närmaste tjugo åren. Att jobba mätbart med superförvaltning, social stadsdelsutveckling och morgondagens hem integrerat i hela företaget.  I detta arbete ingår flera avdelningar som förvaltning, fastighetsutveckling, marknad, hållbarhet, teknik, kommunikation och inte minst alla våra hyresgäster.