Förändringens år och ett kanonbokslut

Det är årsbokslutstider och just nu möts det gamla från 2021 med allt det nya för 2022 som ska skjutas ut. Det är mycket papper som ska skrivas under och jag ska i princip verifiera och ta på mig allt ”revisionsansvar” för alla delar, det gör numera inte revisorerna sedan flera år tillbaka. Det svär sig fria och i och för sig så har jag alltid tagit ansvaret så det påverkar ingenting. Många förstår sällan hur viktigt det är att ha ordning och reda i sina räkenskaper, på dokument, processer, policys, rutiner, myndighetskrav, följsamhet med anvisningar och så vidare. De flesta tutar och kör. Konsten är att göra effektiv byråkrati eftersom det spar tid när var sak är på rätt plats. Däremot krävs att man inte förlorar sig i alla dessa frågor utan har fler högre växlar för utvecklingsfrågor och driva en intensiv verksamhet som gör skillnad och syns hos våra hyresgäster. Alltså, de interna administrativa kvarnarna behöver mala väl liksom det externa kundarbetet behöver pumpa och bryta ny mark. Hantverket går ut på att skapa en sådan balans av eftertänksam analys och fartfylld utveckling.

Stadsrevisionen tycker jag är intressant verksamhet med ett seriöst och kunnigt arbetssätt. De sätter sig verkligen in sina frågeområden som ska granskas med hög integritet. Det blir bra iakttagelser och matnyttiga rekommendationer som vi suger upp och omsätter för att bli en bättre hyresvärd. Min egen ambition är att ständigt försöka bli en aning bättre hela tiden och att se till att hela organisationen är öppen och ödmjuk för synpunkter, kommentarer och ifrågasättande. Det är så vi lär oss och det finns många guldkorn att fånga upp på vägen som det är lätt att springa förbi.

Året som gått gick över all förväntan för oss alla. Här kommer därför en kort summering av årsredovisningen 2021 och nästa blogg handlar om bostadsbolagens förnyelsekraft när kulturen sätts som den ska. Detta är också innehållet i ett föredrag den 10 februari på Aktivbos kundkristallgala och brnchmarkevent som jag fått förmånen att delta i.

 

Förändringens år

2021 har varit ett annorlunda och speciellt år. Pandemin har fortsatt att påverka bolaget med nya utmaningar men också bidragit till flera nya lösningar som lägger en bra grund inför framtiden.

Vi har haft ett vd-skifte där jag fått förmånen att bli en del av ”familjen” och lära känna ett av Sveriges vackraste fastighetsbestånd. Ekonomichef Ulf Berglund som varit tillförordnad vd sedan förra vd:n slutat har tillsammans med styrelsen och hela organisationen gjort ett fantastiskt fint arbete under denna övergångstid. Jag vill också passa på att tacka Per-Henrik Hartman för hans ledarskap under sina sju år som vd. Jag kliver in i ett välskött bolag på alla sätt. Min egen ambition är att vidareutveckla verksamheten och tillsammans ta oss till ett nytt utvecklingsskede.

Många saker under året har gått åt rätt håll. Resultatet efter finansnetto ligger på över 220 mkr och talar sitt tydliga språk trots att vi genomför ett mycket tungt underhållsprogram, investerar för cirka 1 000 mkr och har haft begränsade hyreshöjningar. Det borde vara all time high någonsin. Omsättningen är numera nästan 1,6 miljarder SEK och balansräkningen på cirka 10 miljarder SEK. Resultatet påverkas av återföring av nedskrivningar och låga räntor, men med tanke på alla renoveringar och omfattande extrasatsningar i utvecklingsområden så är det ett starkt resultat. Taxeringsvärdena ligger kring 23 miljarder SEK.

Kundbetygen har ökat och vi når bolagets bästa resultat någonsin, liksom att vi höjer nivåerna i medarbetarundersökningen vilket är en prioriterad fråga. Energianvändningen har fortsatt neråt och detta visar också på bra avvägda åtgärder. Att Tynnered togs bort från Polisens lista över särskilt utsatta områden kom oväntat men är också ett kvitto på att Framtidenkoncernens modell fungerar väl med superförvaltning, stadsdelsutveckling och kraftsamling på ett socialt spår parallellt med den ordinarie verksamheten. Under året har vi också tagit emot 324 nya bostäder som huvudsakligen fungerat väl. Vi har själva inlett bygget av sista bostadshuset i Tynnered och konverterat lokaler till bostäder på Kustgatan.

Under det sista halvåret har vi jobbat med att vidareutveckla bolaget med en ny företagsplan som höjer ambitionerna, justerar visionen och organisationen, målen blir både kortsiktiga och långsiktiga, vi tillför nya strategier och ett nytt verksamhetssystem där bolagets samtliga aktiviteter ska sammanföras. Syftet är att skapa en god balans mellan struktur och självständiga handlingar. Att vi har ett tydligt spelsystem, en gameplan och sedan gör vi allt vad vi kan för att bedriva en hållbar utveckling.

Det är en stor förmån att få kliva in i denna fantastiska verksamhet som betyder så mycket för våra hyresgäster och som är så omfångsrik med många olika samverkansytor och med ett konstant förändringstryck.

Jag vill verkligen tacka alla medarbetare och ledare, styrelsen, kollegorna inom Framtidenkoncernen och stadens verksamheter som gjort ett otroligt bra 2021. Vårt fokus för nästa år blir Hyresgäståret där vi ska försöka förbättra oss ytterligare och stärka det vi är bra på. Jag har gjort denna resa förr och jag ser att vi har alla förutsättningar på plats att kunna flytta fram våra positioner. Att både verka och synas.

 

Thorbjörn Hammerth