Julreceptet: från särskilt utsatta områden till integrerade stadsdelar

Det lackar mot jul och det är mycket att stå i när man driver ett bostadsföretag som både förvaltar och utvecklar hus, organisation, ekonomi och kundrelationer. Ett privilegium så klart med att vidareutveckla kvalitet och förnya vissa grenar.  Min egen ambition är att ta fram det bästa och boost det starka kvaliteter som redan finns i laget. Mellan passen kör jag 10 krönikor per år och här kommer årets sista som ska in till Bostadspolittik.se nästa vecka. Det är en försök att knyta ihop säcken med allt vi gör för att förflytta socioekonomiskt svaga område till genomsnittsområden för staden. Och det roliga i kråksången är att det går. Koncernens linje är framgångsrik och biter steg för steg. Så här ser julreceptet ut;

”De senaste åren har visat att det går att förflytta särskilt utsatta områden till integrerade stadsdelar. Förra året lämnade vårt Tynnered den översta nivån på Polisens lista och nu fortsätter den positiva tendensen. Här har flera nya hus byggts, skolor etableras, torg utvecklats, gårdsmiljöer rustats upp och nya samarbeten med näringslivet ser dagens ljus. Jobbhubben är på plats liksom Poseidons samordningsroll att etablera ett nytt BID nätverk, trygghetsteam och samarbetet Destination Tynnered. Stadsdelen lyfter mest i kundnöjdhet i hela bolaget för andra året i rad.

Det börjar alltså utkristalliseras en modell för hur man egentligen kan förändra och tillsammans med de boende lyfta sin stadsdel, när man går från korta och bidragspräglade projekt till att driva långsiktiga processer. Där inkludering och att få med sig andras perspektiv ger kreativa lösningar.

Här har Framtidenkoncernen lagt en gedigen struktur som kombinerar stora investeringar i både hus och i människor. Forskningen är med på tåget och utan denna kunskap skulle vi aldrig hittat rätt. I grunden handlar det om att vi i särskilt utsatta områden satsar mer pengar. Superförvaltningen består av åtta kriterier som ska genomföras inom en given tidsram. Detta åtagande stäms av och mäts så att det får avsedd effekt. Bara i Bergsjön har Familjebostäder plöjt ner drygt 675 mkr i underhåll sedan 2018. Vi har krympt vinsten och tidigarelagt underhåll som varit helt nödvändig. På lite sikt är det lönsamt och affärsmässigt med sänkta drifts- och underhållskostnader och stärkta fastighetsvärden.

Att bygga bort problem och skapa en välskött boendemiljö handlar om ”hårdvaran”. Vi har alltså säkrat upp husen med lås-. och passersystem, infört lokala trygghetsvärdar, fokuserar på rent och snyggt inte minst vid miljöhusen, fräschat upp gårdar, förstärkt tryggheten med belysning och entréer och ändrat fasader, utför stamrenoveringar samt installerar solceller. Vi har även utvecklat många nya mötesplatser för sport, lek och fritid. I alla större projekt har hyresgästerna involverats och detta avspeglas i att boinflytandet ökar och att vi valt en försiktig och varsam väg för renovering och infasning av nya hyror.

Det stora språnget är ”mjukvaran”, att vi skapar lokala innovationsteam som jobbar med skola, jobb och fritid i stadsdelen. Därför kan vi driva en ny jobbhubb med externa aktörer som hjälper till med jobbförmedling och att sätta in en dussin läxhjälpare till skolan. Sjösätta och leda mängder med social förnyelse som Löparakademin, Kakelsättarutbildning, föreningsstöd, Sätta färg på Göteborg som ger praktikplatser, våld i nära relationer, Parkourparken i samverkan med Chalmers, hälsogym, delta i BID-nätverket och organisera nästan 300 ungdomar med sommarjobb. Insatser som ger nya möjligheter och att man även åker ifrån området och lär känna andra. Nästa område att hugga tag i är social upphandling där vi kan göra mer och se till att vi skapar fler praktikplatser.

Ett nytt grepp som är unikt och betydelsefull är att vi jobbar med så kallade Handslag. Där Framtidenkoncernen med sina bolag ingår samverkan med andra privata storbolag i Göteborg. I Tynnered är det Stenakoncernen och Volvo samt BRG (Business Region Göteborg) som är partner. I Bergsjön är det i samverkan med, BRG, Balder och SAAB. Dessa samarbeten ger en ny dynamik och syftar till att fler går ut med godkända betyg, en ökad sysselsättning och att bolagen kan ta emot praktikanter. När stadens verksamheter, näringslivet, Polisen och Framtidenkoncernen med sina bolag samverkar lokalt på samma plattform tar det positiva överhand. Det bli drag och alternativen till en kriminell bana blir så många fler. Få vill i grunden välja det kriminella och finns det hopp och en konkret framtidsväg så är många nyfikna på detta. När vi mäter våra särskilt utsatta områden i hela Göteborg så går alla framåt just nu.

Bergsjön har i princip grönt på alla områden som mäts och kundnöjdhet är över 79 procent. En enorm förflyttning sedan 2018 då det mesta var rött. Insatserna har alltså betalt sig och jag är övertygad om att även skolan i Bergsjön kommer att lyfta sina betyg och resultat.

Nyckeln är, precis det som Michael Pirosanto alltid förfäktar, en stark lokal synlig närvaro och den delar jag. Det har han och bolaget visat i praktiken när de förflyttat Gårdsten till en förebild. Att finnas i lokalsamhället och inte sitta på distans eller gömma sig bakom byråkratiska utredningar. Är man bolaget mitt i byn kan man påverka och förändra uppväxtvillkoren tidigt och inkludera. Våra ungdomar ska ha lika goda möjligheter att plugga vidare på Chalmers eller andra universitet eller bli duktiga entreprenörer. När vi höjer förväntningarna höjer även föräldrarna förväntningar. Det som oftast saknas är goda förebilder och här kan vi ordna olika föreläsningsserier med semientreprenörer som lyckats eller använda samarbetet med skickliga bolagsföreträdare.

Avslutningsvis så skapar nyproduktionen av bostadsrätter och eget ägande en positiv injektion.  En mer blandad bebyggelse gör att det kommer in nya fastighetsägare med fina hus som gör att andra börjar rusta och fixa till. Mer variation av olika upplåtelseformer gör att personer som vill äga kan bo kvar i stadsdelen. I Bergsjön pågår nyproduktion och dessa investeringar ger också framtidshopp när privata aktörer bygger och säljer bostadsrätter som HP Boendeutveckling, Egnahemsbolaget eller nu när Balder bygger nya stadsradhus. Byggkranar och utveckling signalerar framtidshopp. Att Bergsjön fått ett helt nybyggt kulturhus är också en väldigt positiv företeelse. Här skapas en ny scen och mötesplats för alla och om ett antal år kommer nya artister börjat sin bana härifrån. Nya förskolor är andra positiva signaler liksom tillgång till upprustade sportanläggningar.

Att förflytta ett område med låg socioekonomisk status är alltså möjligt även om det är svårt. Det tar tid och kräver uthållighet och stark lokal närvaro. När alla aktörer står skuldra vid skuldra så händer det. Att även näringslivet i Göteborg kliver in och vill hjälp till ger en helt ny dimension och signal. Det ger hopp och inspiration för alla. Polisens insatser har en stor betydelse och idag skjuts det mindre och de som begår vansinnesdåd grips snabbt. Det stora återstående problemet är narkotikan. I hyresgästundersökningen ser vi emellertid att tryggheten, trivsel och attraktiviteten ökar och nästa steg är att förädla och utveckla det unika kulturella kapitalet som är vår potential. Det är så julreceptet ser ut. Svårt men möjligt!”.

Trots få inlägg i år och liten aktivitet så är det väldigt många som är inne på bloggen. Minst femtio per dag. Jag ska skruva upp skrivandet betydligt mer och ha ett inlägg per vecka.

Jag önskar alla en fridfull och härlig julledighet med sina nära och kära.

Göteborg den 14 december 2022

Thorbjörn Hammerth