Ledarskapspraktikan – så klarar du de svåra utmaningarna

Nu har jag letat så länge efter nya verktyg, nya tankar och nya ledarskapsböcker som på något sätt beskriver hur man leder och styr i komplexitet, i stark ovisshet och pågående kriser, med nya arbetssätt, digitalisering och ny logistik att jag faktiskt ger upp.

Det finns inte mer att göra än att kavla upp skjortärmarna och att själv skriva ihop en sådan bok som jag skulle vilja läsa. Det är bara att bita ihop och ställa undan klubborna i sommar och ge en inifrån beskrivning som gör att de flesta känner igen sig och kan lära sig nya saker om sitt ledarskap.

Förr i tiden fanns boken Bondepraktikan som försökte lista ut och förutsäga hur vädret skulle bli ett år framåt så att man låg steget före och inte gick miste om något. Den här boken ska försöka göra dig beredd på väldigt svåra utmaningar, förändringar och kriser som gör att du kan omvända dessa till möjligheter och bärga det du behöver leverera.

Egentligen är det inte så speciellt svårt. Det handlar om att göra bolagsläxan grundligt och nästan omedelbart ser du effekterna. Oftast lever de flesta medarbetare och chefer i ett förvirrat tillstånd där ingen ser helheten, förstår visionen eller hur man ska prioritera för att nå resultat. Ovanpå detta finns oftast otydliga processer, roller och brister i feedback liksom bristfälliga kunskaper om kunden och ägarens situation.

Det finns så mycket som är oförlöst i en organisation att man nästan blir galen. Det handlar ju bara om att göra andra bättre för att få ut mer av samarbetet. Den här boken har ett helt praktiskt syfte och ska fungera likt en verktygslåda från Clas Ohlson som innehåller 30 verktyg och en manual på cirka 100 sidor som går lätt att läsa men ger tuggmotstånd. De flesta ledarskapsböcker är ordsvammel utan dess like och kärnan som torgförs kan med lätthet begränsas till en bråkdel. Less is more är bokens paroll och att skala bort överlappningar och det som inte leder framåt.

Under varje avsnitt ger jag konkreta råd och vad som händer när man lagt pusslet för varje avsnitt. Jag har själv praktiserat alla verktyg under mina 30 år som chef och ledare för små, medelstora och stora bolag inklusive koncerner. Poängen är att göra saker, enligt modellen action, reflection och learning (ARL) och inte fastna i problematiseringar och enbart riskanalyser. Det vill säga agera strategiskt-operativt, inte antingen eller utan både och där man pendlar. Nu kör vi.

 

Här är rubrikerna och det är bara att skrida till verket. Det tar cirka en vecka att skriva varje avsnitt. Så i mitten av juni kommer jag sättandes med mitt manus. När vi har bolagsdag i september definitivt målgång. Under varje avsnitt ställer jag enkla frågor utifrån 5 V:na, varför, vad, vem, när och hur. De två första avsnitten är bra exempel.

 1. Vad händer och hur gör man så att fler känner till företagets ursprung, historia och ändamål
 • Varför ska man gå ner i källaren (där arkiven finns) som vd eller direktör, när man bara tittar framåt och ska lösa dagens problem?
 • Vad kan finnas i arkiven som vi inte redan vet? Är det inte så att var sak har sin tid. Finnas det något att lära?
 • Hur kan man tillvarata det gamla i dagens och morgondagens affärsplanering ? Är det möjligt eller önskvärt?
 • Är det någon som bryr sig eller påverkar det någon att se sammanhang och en roadmapp över det som hänt ?
 1. Vad händer och hur gör man så att alla ser, känner och förstår företagskulturen som finns under ytan eller i väggarna
 • Vad är en kultur ?
 • Två axlar och åtta kulturer. Vad befinner du dig i  denna kulturmodellen?
 • Hur gör man för att analysera och synliggöra kulturen ?
 • Är kultur positivt eller negativt och äter kulturen verkligen strategierna till frukost?
 1. Vad händer och hur gör man för att företag blir transparent, öppet och baseras på kunskap istället för makt och prestige ?

 

 1. Vad händer och hur gör man en organisation som ett rakt streck och utan hierarkier

 

 1. Vad händer och hur gör man för att styra med destination, sjömärken och feedback

 

 1. Vad händer och hur gör man för att prioritera, mäta få mål och kraftsamla verksamheten

 

 1. Vad händer och hur göra man för att alla medarbetare upplever visionen och strategierna

 

 1. Vad händer och hur göra man för att utveckla gränssnitten mellan alla avdelningar och i en koncern samt andra externa partner ?

 

 1. Vad händer och hur göra man för att alla i ledningen ser helheten före delarna

 

 1. Vad händer och hur gör man så att alla är hjälpsamma och månar om varandra

 

 1. Vad händer och hur göra man för att skapa en löpande omvärldsanalys med scenarios för att leda förändringar i komplex miljö

 

 1. Vad händer och hur gör man för att utveckla tydliga processer, modeller och roller i en organisation

 

 1. Vad händer och hur gör man så att alla medarbetare och chefer inkluderas och kan påverka sitt arbete

 

 1. Vad händer och hur göra man för att kunden alltid kommer i första rummet

 

 1. Vad händer och hur gör man för att sätta långsiktigheten före kortsiktighet

 

 1. Vad händer och hur göra man för att fler längtar till jobbet och visar engagemang, dvs attraktiv arbetsgivare

 

 1. Vad händer och hur gör man för att ett företag blir som ett universitet i lärande och där kompetensutveckling är högt på agendan

 

 1. Vad händer och hur gör man för att bygga en story och att kommunicera konstant

 

 1. Vad händer och hur gör man för att skapa ett innovativt klimat och innovationsprojekt i en organisation

 

 1. Vad händer och hur gör man för att prioritera en grön omställning och social hållbarhet

 

 1. Vad händer och hur gör man för att kriser blir möjligheter och nya arbetssätt

 

 1. Vad händer och hur gör man för att balansera förvaltning och förnyelse i ett fruktbart växelspel

 

 1. Vad händer och hur gör man för att tjäna mer pengar

 

 1. Vad händer och hur utvecklar man en ekonomisk mission i hela företaget

 

 1. Vad händer och hur gör man för att digitalisera rätt saker

 

26. Vad händer och hur gör man för att ledarskap       och medarbetarskap kan växla

 

27. Vad händer och hur gör man för att paketera alla visioner, mål, strategier, aktiviteter, uppföljning i ett öppet verksamhetssystem som är tillgängligt för alla

 

28. Vad händer och hur skapar man en god succession i bolaget och släpper fram nya talanger

 

29. Vad händer och hur gör man för att skapa goda relationer med ägaren

 

30. Vad händer och hur gör man för att utveckla nya arbetssätt, anpassa lokaler och digitalt stöd

 

Ungefär så. Mycket källor och argument som ger mervärden och driv. Alla har flera böcker inom sig, det handlar om att bestämma sig och välja bort något.