Receptet för ledarskap – gör andra bättre

Det är lite konstigt att bli intervjuad om sitt arbetsliv och sin vandring genom bostadsbranschen när man är mitt uppe i verkstaden. Sådana här artikelporträtt brukar oftast ske när man slutar. När jag slutade i Jönköping var det ett brett reportage från Öxnehaga när jag var ute och tränade löpning och utomhusgym. TV: Nu lämnar vd:n Vätterhem för att skapa trygghet i Göteborgs förorter: ”Måste våga vara djärvare” – Jönköpings-Posten (jp.se)

Det är bara att hoppas att detta är undantaget och och att vi kan slutföra företagsplanen 2027 och mandatperioden med allt som ligger i planeringen för att nå toppen. Nu är vi på basecamp fem av tio, på väg upp mot Everest. Osvuret är emellertid bäst. När man driver utveckling och förändrar så är det alltid förknippat med risker och möjligheter. Här kommer så artikeln om mig själv skriven av journalisten Marit Engstedt och det är första gången på bloggen som jag inte skriver själv. Jag ska öka på inläggen framåt.

 

Thorbjörn Hammerth är välformulerad i tal och skrift och presenterar flera idéer som kan förbättra både egna Familjebostäder i Göteborg såväl som branschen i stort. Möt bolags-VD:n som värnar om gott ledarskap och varje hyresgästs väl.

Som nioåring flyttade han med familjen från Kalmar till ett miljonprogramsområde i Farsta Strand, söder om Stockholm.

– Det har verkligen präglat mig, när det gäller mina värderingar. Det har påverkat mig att kämpa för dem som har dåligt med pengar och för ett jämlikt och jämställt samhälle, säger Thorbjörn Hammerth, som numera är VD för Familjebostäder i Göteborg.

Samtidigt som han fick se avigsidorna av en tuff stadsdel säger han att där fanns väldigt bra kamratskap. Det som räddade honom var idrotten och ett gäng kompisar som sporrade varandra att tävla på både idrottsplan och i skolan.

Ville bli chef
Genom idrotten fick han också ledarerfarenheter och han kände att han ville vara med och påverka. Någon typ av chef ville han bli, det visste han. Tidigt intresse för aktier och de finansiella aspekterna ledde till ekonomisk examen. Förutom det läste han journalistik, filosofi och psykologi.

– Jag läste inte för att få högskolepoäng utan för att jag var intresserad. Jag läser fortfarande mycket, främst ledarskapsböcker.

Första jobbet var som konsult på en teknisk konsultfirma som hjälpte företag att bygga fastigheter. Han var projektledare som ”baxade” byggena framåt. Han blev marknadschef och fick då förståelse för kundbehov och kundnytta och hur man syr ihop ekonomin i projekten.

Ledarskap är en hjärtefråga
Han och några kollegor startade sedan en egen konsultfirma där han arbetade med marknads- och omvärldsanalyser och beslutsunderlag inför investeringstillfällen. Kunderna var byggföretag, bostadsföretag och fastighetsbolag.

– Det var en väldigt fin skola och jag fick träffa väldigt många skickliga VD:ar från näringslivet och fastighetsbolagen. Det var pionjärer och galjonsfigurer som jag kunde ställa frågor till och nästan intervjua, intresserad av journalistik som jag var.

Ledarskap har blivit en av Thorbjörns hjärtefrågor. Genom de VD:ar och ledare han har mött i sitt yrkesliv har han lärt sig ledarskapets hantverk, som han uttrycker det. Nu är han mitt i skrivandet av en egen bok i ämnet, med de erfarenheter han skaffat sig genom året.

Påverkade en hel kommun
Hans egna erfarenheter av att leda omsattes när han blev erbjuden att bli VD för Eksjöbostäder, det kommunala bostadsbolaget i Småland. Där fick han ansvar för hela fastighetsbeståndet av skolor, idrottsanläggningar, brandstationer, bostäder och även ett mindre industriellt bolag.

– Jag fick verkligen praktisera allt jag kunde om drift och underhåll. Dessutom fick jag jobba med politiken och vara med och påverka en hel kommun. Det var fantastiskt.

Tufft jobb på Vätterhem
Efter sju år flyttade han till Jönköping och tog sig an Vätterhem. Ett tufft jobb, som han uttrycker det, att ta Vätterhem till att åter bli ett av Sveriges bästa bostadsföretag när det gällde kundnöjdhet, energi, medarbetare och bostadsutvecklingen.
– Vi startade i en rasande fart med en ordentlig bostadsutveckling. Vi byggde jättemycket och vi fick flera kundkristaller och vi syntes och hördes väldigt ofta medialt.

– Där lärde jag mig också vad nyckeln till ett bra företag är och vad jag verkligen vill; att göra andra människor bättre. Det var i Jönköping jag insåg att jag inte ser mig inte som en VD – jag är en tränare egentligen.

Kör sitt eget spår
Han säger att han inte faller inom ramen för vad man kanske föreställer sig en VD som. Han kör sitt eget spår som handlar om att stärka andra människor och ge ordentliga förutsättningar.

– Där har jag nytta av mina kunskaper om ekonomi, att se till att vi får ihop den, samtidigt som jag ger mycket ansvar och tilltro till människor och är tydlig. Jag bygger hela mitt ledarskap på modellen med 3 bokstäver – DAC, säger Thorbjörn och förklarar:

D – Direction/riktningen som hela organisationen ska känna till. Vad har vi för riktning, vad vill vi?
A – Alignement/samordning av resurser som skapar de bästa samarbetena och ett enhetligt företag. Bort från stupröstänk och revir.
C – Commitment/personligt åtagande och att man står för det man gör och säger.

Det sistnämnda trycker Thorbjörn Hammerth starkt på.

– Det kommer av mitt ursprung. Där är jag värderingsmässig och jag kompromissar inte en sekund. Mitt bolag ska ha miljöer som jag själv vill bo i och som jag själv står för och som jag känner att vi har gjort ett vettigt arbete med. Vi gör vårt yttersta och lite till för att göra det bra för våra hyresgäster. Det skapar en dynamik, en utveckling, en förnyelse och en bra personlig utveckling, säger han med emfas.

Sökte nya utmaningar i Göteborg
Sitt ledarskap använder han numera på Familjebostäder i Göteborg, sedan två år tillbaka. Efter att ha lyft Vätterhem till önskade nivåer fanns det en utmaning till som Thorbjörn gärna ville utsätta sig för – att ta sig an ett stort fastighetsbolag i en storstadsregion.

Familjebostäder i Göteborg består av 300 anställda och har fastighetsvärden för 30 miljarder och omsätter nära 1,7 miljarder per år. Inom beståndet finns sex områden som klassas som särskilt utsatta.

– Det handlar om att bekämpa kriminalitet, trycka tillbaka den och låta civilsamhället ta den största platsen i områdena. Vi arbetar med boinflytande, samverkan med föreningsliv och näringsliv för att på det sättet ge goda uppväxtvillkor. Våra områden ska inte vara sämre än snittet i staden. Vi kallar det för superförvaltning och där ligger vi egentligen främst, säger Thorbjörn frankt och fortsätter:

– Kan vi hjälpa och inspirera Stockholmsbolaget på något sätt så gör vi gärna det, för Stockholm har det tufft nu. Det är väldigt viktigt att hjälpa varandra.

Småskaligt storföretag
Även om Familjebostäder är ett stort fastighetsbolag vill Thorbjörn göra det till ett ”litet företag”. Det handlar om att vara småskalig gällande kostnader och skapa så mycket värde som möjligt för pengarna de har, men samtidigt utnyttja den ekonomiska storskaligheten i inköp och upphandling.

– Vi ska behandla kostnader och intäkter med respekt. Här är det väldigt bra att vara smålänning, säger Thorbjörn och skrattar.

Förvaltningens viktigaste frågor
När jag ber honom ge exempel på förvaltningens viktigaste frågor kommer den långa listan fram. Mycket handlar om klimatomställningen och att energieffektivisera och styra fastigheterna rätt. Familjebostäder ser även behovet av att klimatanpassa fastigheterna, dels för att minska risk för vatteninträngning, dels att anpassa för värmeböljor och solinstrålning.

– Vi tror att klimatomställningen kommer att gå fort och kanske språngvis. Är vi inte beredda på det, då kan vi hamna väldigt fel.

Bland de mer positiva delarna som ingår i Familjebostäders förvaltning är att stärka sina gårdsmiljöer och verka för fler gröna rum. Sedan driver bolaget mobilitetsfrågan där han hävdar att Göteborgsregionen är ”bäst i klassen” och har kommit betydligt längre än andra delar av landet.

Vill samarbeta för att få power i digitalisering
Något som Familjebostäder däremot behöver mer utveckling inom är digitaliseringen. Bolaget ligger som ett ”stabilt mittenlag” bland andra, men man kan göra mycket mer, säger Thorbjörn Hammerth.

– Digitaliseringen behöver blomma ut hårdare i fastighetsbranschen. Vi sitter med gamla system från 90-talet som ska försöka leverera 2023. De gamla systemen är svåra att utveckla och det finns väldigt få alternativ. Man har pratat om fasta API:er i tio års tid men i praktiken är det svårt att få ihop det. Det hindrar utvecklingen.

Men här sträcker också Thorbjörn Hammerth ut handen och kommer med ett konkret förslag:

– Vi har diskuterat internt att driva frågan om att utveckla mer samarbete med Stockholmsbolagen. Om de stora Göteborgsföretagen och Stockholmsföretagen går ihop, där vi har gemensamma intressen, och ställer högre krav – då ger det mer power.

Skribent och krönikör
Du som läser Förvaltarforums Nyhetsbrev har säkert stött på några av Thorbjörn Hammerths krönikor, som han skriver för oss. Han driver en egen blogg och har inlägg nästan varje vecka. Inspirationen får han från sina medarbetare och verksamheten. Han har schemalagt sina onsdagar och besöker något av de 11 områdeskontoren varje vecka.

– Man träffar kolleger och för diskussioner med dem. I den myllan uppstår massor. Kollegor ger mig tips och jag gör intervjuer, som en journalist. Det är också ett sätt för mig att lära mig förstå verksamheten.

Hållbart arbetsliv
Han skriver även veckobrev till sin anställda och där försöker han inspirera till ett hälsosammare liv. Själv springer han terräng nästan varje dag, i en uppmätt naturslinga.

– När jag jobbar, jobbar jag väldigt hårt. Men jag njuter väldigt mycket i naturen och när jag springer går jag in i en annan fas och blir lugn. Jag tror man blir mer effektiv på jobbet, får mer kvalitet och mer precision och skulle nästan kunna jobba mindre och få mer tid över till annat liv runtomkring.

Thorbjörn tycker att det är viktigt att prata om ett hållbart yrkesliv, med mindre stress. Han vill inte komma med några pekpinnar men gärna inspirera andra till rörelse för mer välmående. Han vill även föra in mer kompetens- och kunskapsutveckling i bolaget. Han tror att det stärker medarbetarna; att de blir skickligare, tjänar mer pengar och sänker kostnaderna.

– Jag undervisar själv unga arkitekter på Chalmers i ekonomisk hållbarhet. Jag skulle vilja ha som ett litet universitet inom bolaget där vi kan erbjuda kurser och utbildningsmoduler där man kan ta certifikat. Vi håller precis på att utveckla Familjebostäders Akademi för att ladda människorna inför framtiden.

Framtidsutsikter
Själv blickar han framåt mot 2027 och där är målet satt;

– Vi går in i en ny mandatperiod med en ny styrelse nu. Om fyra år är det målgång och där ska vi tillhöra det främsta bostadsbolaget i Sverige! Det finns många andra otroligt duktiga bostadsföretag och fastighetsbolag, så det är en jätteutmaning. Framför allt ska vi försöka ha flest nöjda hyresgäster och där ligger vi efter idag. I vår viktklass vill vi nå över 85%, säger Thorbjörn Hammerth och erkänner leende att hans gamla instinkter från ungdomens idrottande sitter i, för här vill han tävla.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Thorbjörn Hammerth

Ålder: 58 år
Uppväxt: Kalmar och Farsta strand, söder om Stockholm
Yrkeserfarenhet: Konsult på Central Konsult, delägare i egen konsultforma inom bygg- och fastighetsförädling, Marknadschef på NCC i Solna, VD för Eksjöbostäder 2007, VD för Vätterhem 2015, VD på Familjebostäder i Göteborg sedan 2021.
Familj: Gift med Gunilla och två vuxna barn, Gustav och Klara.
Bor: I en bostadsrätt i Göteborg. ”Vi har även nyss köp ett sommarhus på Tjörn. Jag växte upp nära vatten i Kalmar men tycker bättre om västerhavet. Det var delvis det som drog mig till Familjebostäder i Göteborg, att få komma till havet.”
Fritidsintressen: Idrotten, att läsa böcker, trädgårdsarbete och husarbete. ”Spelade mer golf förut men är lite skadad och det tar sådan tid. När jag avslutar jobbet ska jag börja igen – men framför allt ska jag åka båt!”
Dold talang: ”Jag är en duktig schackspelare, det blir nog ett parti om dagen på vintern. Jag har en gammal schackdator och det är väldigt svårt att vinna över den men jag lyckas ändå få oavgjort ibland.”