Recepten som gjort oss till ett topplag

Det finns inte nått direkt alternativ. Det får bli en bok om hur man leder, förändrar och utvecklar en verksamhet på mitt sätt. Kort och gott min sex år som ledare för Vätterhem, där vi nästan ensamma tillsammans med fastighetsbolaget Tosito kom att prägla Jönköpings idéutveckling. Vi vågade där andra pratade. Vi använda vårt praktiska sinnelag i kombination med våra hjärnceller. Vi ville inte vara en nöjd förvaltare utan en ledande kraft som förändrar och utvecklar. Det var så det hela började. Vi gav oss chansen och tog den själva. Vi strök orden missunnsamhet, jantelag och intolerans från vårt språk. Det var det bästa vi har gjort. Bestämde oss för att agera istället för att reagera. Jobba proaktivt istället för reaktivt. Bejakat förändringen när den kommer naturligt, aldrig skapa en slags chimär förändring. Byråkrati portförbjöds. Grumligt tänk är dåligt tänk. Det enkla och geniala har alltid prioriterats.

Det finns inget direkt nytt i detta. Det nya är i så fall vår egen syn på oss själva. Att vi uppfattas som intressanta, aktuella och relevanta. Att många vill veta mer om oss. Sådant stärker självkänslan. Att bli populär i media triggar. Jag tror också att vi blivit mycket mer ideologiska, att vi tar parti för de med svag plånbok, marginaliserade grupper och utsatta grupper. Hela vårt sociala hjärta har verkligen växt under denna tid. Idag är vi mer ”aktivist” än förvaltare – med förmåga att tjäna pengar och påverka. På sex år har vi tjänat över 600 mkr och stärkt det egna kapitalet till 1 000 mkr.

Läs mer

Cirkulär ekonomi – en lönsam process

Det är dubbla känslor att se hur klimatet går åt fel håll och hur svårt det kommer att bli att bromsa, ställa om och utveckla ett hållbart samhälle socialt, miljömässigt och ekonomiskt de kommande tio åren. Ibland är känslan att det är övermäktigt, vad man än gör så går det åt fel håll. Ibland superoptimism, att det går och att goda initiativ delas, krokar i varandra i en nödvändig mobilisering mot det hållbara samhället. Då kan man känna en ny horisont och en doft av framtidens samhälle.

För mitt eget vidkommande, tänker jag aldrig ge upp oavsett känsloläge. I en klimatkris skapas nya ”hjältar”, nya innovationer och nya branscher som kan göra väsentlig skillnad och hitta nya business i komplexa miljö- och lagstiftningsfrågor. Det borde gå, men det gäller också att var grymt realistisk och stödja alla krafter som verkar i denna riktning. All verksamhet som minimerar miljöpåverkan försöker jag själv stödja som uppdragsgivare eller privatperson. Inte sällan handlar det om att öka medvetenheten om alternativ, få mer kunskap och förstå konsekvenserna av bolagens verksamhet. Jag träffar sällan människor som inte brinner för miljö- och klimatfrågor på något sätt, men som kör fast eller inte vet vad som ska prioriteras.

Ett annat viktigt budskap är att behålla lugnet, inte bli stressad eller blockerad av oro. Utan försöka stödja eller engagera sig i olika klimatinitiativ på ett enkelt sätt. Min egen känsla är att det finns så extremt mycket bra miljöinitiativ idag, att om vi blir några stycken till, så uppnås den kritiska massan när det tippar över. Då kan det gå fort. Plötsligt kan värderingsförskjutningar förändra kartan och därmed omkullkasta hela branschlogiken. Är man inte hemma i frågan så är man chanslös. Det mesta kring klimatet handlar fortfarande om tro istället för fakta. Det är mycket kaffeprat och ganska lite substans. Jag hoppas att Gretas mission och nya generationer kan bli en riktig blåslampa att förändra attityder, så att alla tar konsekvenser av sina miljöhandlingar. Antingen genom att betala eller minska miljöbelastningen.

Liksom att vi gör hemläxan i bolagen, kartlägger våra affärsprocesser och ser vad vi ska prioritera och hur vi ska minimera miljöriskerna på ett ekonomiskt sätt.  Steg två är att se till att omsätta detta i praktisk handling och följa upp resultatet. Då jobbar man som ett upplyst och medvetet bolag som förstår effekterna av sin verksamhet.

Redan idag finns framgångsrika branscher som jobbar med kretsloppstänkandet, ungefär som ett ekosystem. Det viktiga är att industriprocesserna i återvinningen och vid insamlingen är klimatpositiva också. Där är man inte idag. Energifrågorna är enormt viktiga när man ska återvinna liksom alla varudeklarationer. Jag förstår inte varför man inte kan lagstifta om att alla producenter måste uppge exakt allt som finns i alla varor och produkter så att dessa kan återvinnas på ett kostnadseffektivt sätt. Idag är det dyrt och dessutom riskerar man att återvinna gifter. Dessutom är avfallsfrågorna ett av våra största miljöhot som måste bli nya resurser.

Läs mer

Vi backar alltid våra stadsdelar och hyresgäster

Den senaste tiden har det varit mycket debatt och diskussion om klanstrukturer, tystnadskultur och droger kopplat till våra stadsdelar. Vi som är lokala och jobbar varje dag i våra stadsdelar ser det inte på detta sätt. Begreppen förmedlar en bild som inte stämmer utifrån vårt perspektiv. Det mesta går istället åt rätt håll och skillnaderna minskar. All statistik från SCB, data och undersökningar pekar på att jobben ökar, inkomsterna ökar och utbildningen blir bättre. Stadsdelarna växer, fler skaffar bilar, brotten är väsentligt lägre än på andra platser. Vi ser också andra positiva faktorer i vår förvaltning som förbättras i form av mindre skadegörelse, mindre störningar och nedskräpning.

I den stora nationella kundundersökningar från AktivBo där vi har flest nöjda hyresgäster i hela Sverige, är det speciellt tryggheten som skiljer ut oss från andra. Nästan alla är trygga i stadsdelen, i allmänna ytor (trapphus, tvättstugor, källare) och även på kvällstid. Detta är en hederssak för oss att se till att vi alltid upprätthåller en god trygghet och trivsel för dig som bor hos oss.  Detta sker genom förebyggande insatser och direkt insatser som att köpa in bevakningstjänster, god samverkan med Polisen, kameraövervakning och vår egen jour. Inget är viktigare, men det är förebyggande insatser i tidig ålder som avgöra allt detta. Här ska vi hitta nya samverkansformer med socialförvaltningen, barn- och utbildning och kultur- och fritid. Jag tror att det krävs helt nya modeller där man i princip skapar nya ”bolag” där alla dessa aktörer ingår.

Vätterhem har ett grundmurat förtroende hos våra hyresgäster som är uppbyggt under de senaste 25 åren. Vi har också 22 stycken SM-bucklor i prisskåpet. Detta är ingen slump utan beror på långsiktighet och att vi alltid börjar med de boendes behov och drömmar i vår verksamhet.  9 av 10 hyresgäster rekommenderar därför oss till kompisar och sin omgivning och nästan alla gillar sitt hem, fastighet och stadsdel, vilket är fantastiskt. Så långt allt gott och väl. Siffrorna är statistiskt säkerställda och jämförs med alla andra bolag i branschen.

Läs mer

Ett fönster har blåst upp, fullt eller tomt glas

Ibland förefaller tillvaron som en evig kamp mellan goda och onda krafter. Ingen föds som en ond människa. Svåra uppväxtvillkor, marginalisering, brist på kärlek eller tidiga insatser, försvårar empati och en god självkänsla. Andra fastnar i en sjuklig narcissism, ständig bekräftelse och jämförelseparanoia som leder till att människor, miljö och företag ses som brickor i ett krasst affärsspel. Dessa slipper se konsekvenserna av sina katastrofala beslut eftersom det sker på andra sidan jordklotet.

All business har som ändamål att tjäna pengar. Det är helt okej så länge det inte förstör klimatet eller samhället. I takt med att ekonomin är global så finns det inte längre 150 konkurrenter som igår utan idag finns det 6 800 konkurrenter som gör vad som helst för att få jobbet. Så ser det ut i alla branscher när handelssystem, logistiksystem och det finansiella systemet är sammankopplat. Konkurrens är nyckelordet och den är säkert 50 gånger högre idag än mitten på 2000-talet.

Det finns tre sätt att konkurrera på. Antingen lägst pris, eller så differentierar man sortimentet eller så väljer man en extremt smal linje och nischar sig med unik specialisering. Så är läget. Detta är spelreglerna. När tiotusentals leverantörer krigar så tittar alla på alla och då har differentieringen tendenser att ätas upp och kopieras. Det finns få undantag som Apple exempelvis. Nischstrategin spelar en bagatellartad betydelse på internationella marknader. Återstår lägst pris. Därav denna extrema situation och att länder och fackliga organisationer spelas ut mot varandra. Kapitalet väljer den plats där det ger bäst avkastning. Lagstiftningen sover och den osynliga handen regerar. Coronapandemin har öppnat ögonen för det dysfunktionella i detta system.

Lägsta pris kräver lägsta kostnader på utsläpp, lokaler, etableringsprocess, löner, utrustning, arbetsmiljö, CSR, material, el, transporter. Så ser klassisk ekonomi ut. För att pressa kostnader med få undantag (IKEA är ett), blir villkoren hänsynslösa och ändamålet helgar medlen. Kunderna kräver detta och gör inte vi detta så klipper någon annan uppdraget, resonerar de flesta.  Det är små enskilda beslut som ger olika problematiska vägval som ingen ser. Moralen i olika beslut bedöms aldrig. Den nya normaliseringen köper alla och rättar in sig i ledet även om det inte känns rätt. Dessa hierarkiska system är inga roliga platser för någon.

Läs mer

Framtidens kontorsarbete – från ineffektivt till innovativa processer

Även ledarskapet förändras till att nästan all tid ska gå till medarbetarna, innovationer och säkerställa processer. Det alla vill men ingen gör. Dessutom ska leveransen ske utan att alla är samlade på en fysisk plats utan finns utspridda. Möten lär uppvärderas. I dessa finns fantastiska tillgångar. Bild: Sveriges Radio P4.

En framtidsspaning idag är svårare än någonsin. Det finns så många oförutsägbara kombinationer kring klimatkrisen, AI, globalisering, pandemier och finansiella risker att fantasin och våra kognitiva förmågor inte räcker till.

Men att inte försöka är inget alternativ. Oavsett om det aldrig blir som man tänker sig så håller man igång hjärnan och diskussionen som gör det lättare att anpassa sig eller ta till sig förändringar. Det gäller att vara redo och snabb som en scout. Inte fastna bakom regler och ett stort skrivbord. Det är mer träningskläder än kavaj. Och det är ödmjukhet och lyhördhet i stora doser.

Coronapandemin har ställt en rad nya frågor som behöver svar. Hur ser morgondagens kontorsarbete ut och hur kan det göras effektivare än idag. Var ska jobbet ske och hur leder man på distans? Det som gått i snigelfart de sista tjugo åren har nu snabbspolats tio år framåt. Denna verklighet lär bli än mer påtaglig vart eftersom tiden går.

Min känsla är att kontorsarbeten rent generellt är oerhört ineffektivt. Att gå ner till sex timmar och öka leveransen ser jag som helt realistiskt. Jag har pratat med så många  som jobbar hemifrån i Stockholm och alla är överens om att hemarbetet visar tydlig att det går att skära radikalt i arbetstiden. Dessutom har produktiviteten ökat avsevärt men fortfarande har vi 40 timmars vecka vilket är egendomligt. Vi är fler personer, vi har fler datorer, mätmetoder, system, AI, tekniska hjälpmedel, information, rådgivare, experter osv för ungefär samma grunduppdrag. Det finns alltså mycket spilltid som rinner igenom fingrarna och som kostar onödigt mycket pengar. Kontorsarbete har på något sätt varit en fredad zon som inga ”rationaliseringsexperter” gett sig på. Det nya kontorsarbetet bör ha fokus på effektiva processer, tillämpa AI i vardagen och hitta kombon prestation och tid, istället för åtta timmar. Här finns ett oändligt förändringsarbete, med den enkla utgångspunkten: Att göra rätt saker och saker på rätt sätt.

Läs mer

Att leda i förändring

Det mest naturliga är förändring och rörelse. Just därför, lite paradoxalt, är det svårt att ibland förändra tanke- och arbetssätt som fungerat bra under lång tid. Inte sällan behövs en kris som omprövar det mesta. Och en sådan kris är vi mitt uppe i just nu, en som ställer frågor och där svaren inte är lika självklara som i vanliga fall. Nya förutsättningar behöver hanteras annorlunda är innan krisen.

Min ambition med ledarskapet är tydlighet, att det är generellt och visionärt. Det får gärna vara en frisk källåder för organisationen och något som inte lägger käppar i hjulen för bra initiativ. Som hellre säger ja än nej. Nyckeln är att kunna se behoven både utanför och innanför organisationens väggar. Det finns inte sällan olika behov som behöver olika resurser, information, stöd och coachning. Att leda chefer, chefernas chefer, medarbetare, projektanställningar, partner osv kräver lite olika snitt. Det viktiga är att alla upplever en jämlikhet och att man betyder lika mycket för bolaget.

Läs mer

Mål lika nödvändiga som fyrbåken

Alltför ofta är det många chefer och ledare som sällan eller aldrig pratar om bolagets mål eller vart man är på väg. Hur ser nästa steg ut och varför? Hur är tänket framåt? Orsaken är att många inte har en klar helhetsbild eller vill berätta om detta. På en direkt fråga så kommer svaren lösryckta och ofullständiga. De flesta bolag har emellertid någon form av mål.

Tyvärr råder det en stor oklarhet om vad ett mål egentligen är och hur dessa uttrycks. De flesta uttrycker mål med ord och texter. Att man ska bli den bästa leverantören, ha den högst kvaliteten eller mest användarvänliga tjänster.

På sätt och vis så är detta inget direkt fel men sådana mål går inte att mäta, dessa går inte att utvärdera och bedöma om man går bakåt eller framåt. Min uppfattning är att många gillar detta diffusa läge, eftersom ledarna inte kan synas i sömmarna. Att ha en verksamhet med distinkta mål är styrelsens och ägarens skyldighet, liksom att följa upp och utvärdera verksamheten. Detta skärper bolagets sinnen och prioriteringar för att uppnå målen.

En fråga är om det verkligen behövs några mål överhuvudtaget. Det blir ändå aldrig som man tänker sig och förändringarna är så pass stora att det inte är lönt att försöka mäta. En annan iakttagelse är att stora koncerner har alldeles för många mål, delmål och styrkort som dessutom är sammanblandade och oftast motsägelsefulla.

De flesta företag skulle behöva en nomenklatur kring vad ett mål är för något. Vad är en strategi, vad är en aktivitet, vad är en vision osv. Väldigt många människor blandar ihop åtgärder och mål. Jag tycker det är viktigt att använda tydliga mål, det är ett av de bästa sätten att styra en verksamhet och skapa befogenheter och ansvar. Jag har alltid pläderat för få mål som är långsiktiga och påverkar verksamheten rejält. Viktiga hörnstenar som man måste bevaka och förhålla sig till. Dessa måste till vilket pris som helst vara mätbara och mätas årligen. Mätningarna ska helst ha ungefär samma karaktär år ut och år in. Det är tidsserien och trenderna som är viktiga och ger kunskaper. Om man sätter olika batterier av åtgärder, behöver man veta vad som fungera eller inte fungerar.

Läs mer

Kommunikation – samarbete, ansvar och öppenhet

Kommunikation är blodomloppet i ett företaget. Utan denna syresättning så stannar allt av. Det är sättet som samarbetet och ledarskapet fungerar utan gnissel. Svårigheten är att hitta balansen och förstå hur förväntningarna ser ut bland medarbetare, chefer och övriga intressenter i omvärlden. Hur långt ska man gå, när är det läge och vad ska sägas?

En ledare måste vara djupt inne i processen med att sätta budskapet och hur nästa och nästa steg ska se ut. Det går aldrig att förutsäga hur slutresultatet ser ut men det långsiktiga tänket måste finnas där. Min uppfattning är att lägga fram det man känner till utan att hålla tillbaka något. Många vill köra säkra linjen men den blir oftast otydligt och krystat. Människor är extremt duktiga på att tolka och ser om något lämnas utanför. Då blir det inte sällan spekulationer och många anar ugglor i mossen, trots att det sällan finns något. Det är min fulla övertygelse att kommunikationen ska vara transparens för att nå fram och skapa en tillit med media, medarbetare och ägare. Detta är såklart svårt och ibland när man säger för mycket och det uppstår oklarheter innan man hinner korrigera sig, är det lätt att man ångra sig. Utmaningen är att informera innan det finns något att informera om. Jag kör alltid all in och i åtta fall av tio så fungerar det bra. De sämre går att hantera. Det är alltid lättare att själv sitta vid rodret och styra än att vara på defensiven. Då kan det gå riktigt tokgalet när du hamnar i bakvattnet.

Kommunikation är en form av samhörighet mellan den som sänder och tar emot och vise versa. Att kommunicera handlar om ansvar, mod, att visa vad man vill och även kunna visa empati för sin omgivning. Jag tror inte på att dela upp informationen till olika målgrupper. Jag tror istället på rejält bearbetat och tydligt material som går ut till alla utan omsvep. Det har ett pris men alternativen är sämre. Det finns alltid personer i en organisation som blir stressade av för mycket information och dessa behöver specifikt stöd med att sålla.

Nyckel för att lyckas är alltså att var extremt tydlig med vad man vill. Du kan inte vara alla till lags utan vissa kommer inte gilla det som sägs. Det är grunden och något som du måste acceptera. Försök inte tillgodose alla med olika budskap som faller i god jord. En sådan kommunikation blir splittrad och motsägelsefull. Försök istället koncentrera dig på vad du vill säga och hur tänket ser ut framåt. Se till att de flesta är med och accepterar budskapet.

Läs mer

Ledarskapets grundprincip

Mediepresentationen på Öxnehaga sista juni, av våra världsunika självförsörjande hus med chefen från Skanska Olle Strandsäter och Jönköpings Energis ledare Fridolf Eskilsson.

Ledarskap handlar om människor, olika människor som vill samarbeta och gillar sitt uppdrag. Människor med olika bakgrund, värderingar, smak, känslor och förnuft. Det räcker med att man gör en DISC-analys och plottrar ut individerna så ser man hela registret. Att få detta lag att undvika revir, konkurrens, makt, prestige och istället främja tillit och arbetsglädje är en stor del av jobbet.

Förr var bossen enväldig och det var bara att rätta in sig i leden. Idag är alla välutbildade, begåvade med en individuell kapacitet som behöver samma omtänksamhet som trädgårdsmästaren ger sina odlingar. Ledarskap handlar om att se, lyfta fram, stärka, odla, resonera och hela tiden främja samarbete istället för stuprör och revir.

En ledare är alltid ansvarig för att kunderbjudandet är ”top-notch” och mottas väl av kunderna. Hos kunden ska det var så lite störningar, sömlösa övergångar och god service som gör erbjudandet njutbart och bidrar till återköp. För att sy ihop detta paket krävs samverkan i organisationen som flyter. När det hackar, blir svaga lösningar, brister i leverans så är ansvaret ledarskapet. Ett praktiskt råd är att alltid själv bli kund och testa alla tjänster för att upptäcka brister eller förtjänster.

Läs mer

Social hållbarhet som mäts och utvecklas

Vätterhems alla hus ligger i sammanhängande stadsdelar där vi äger nästan alla fastigheter som bostäder, kontor, vårdcentraler, fritidsgårdar, skolor, butikscentrum, garage, simhallar, föreningslokaler och mycket annat.

Detta gör att vårt uppdrag blir mycket bredare än att bara fokusera på enstaka fastigheter och  drifts- och underhållsfrågor. Det är minst lika mycket social förvaltning som tekniska förvaltningen som fyller våra dagar när man påverkar hela stadsdelar. Det är också av självbevarelsedrift som vi prioritera sociala frågor för att inte hamna på polisens lista över de 60 mest utsatta bostadsområden i Sverige. Sådant minskar attraktiviteten, fastighetsvärden och den upplevda tryggheten. Detta är också grunden till att vi tidigt utvecklade en egen hållbarhetsavdelning som jobbar med social hållbarhet.

Vi som bolag definierar sociala hållbarheten, som trygghet, sysselsättning och stöd till lokalsamhället. Vi mäter dess områden varje år och följer utvecklingen på många olika delposter. Att mäta är vi helt ensamma om i vår bransch. Då först, ser vi tydligt vad som går åt rätt håller eller vad vi behöver justeras. Detta arbetssätt sitter i våra väggar efter att ha jobbat med kundundersökningar och mångkulturella miljöer i 25 år.

 

Läs mer