2019 – ekonomiskt-, klimat- och socialt hållbarhetsår

Till slut, efter många års hårt arbete och stolpe ut, har 2019 varit lite av en ketchup-effekt i verksamheten. Bollarna har gått i mål och delarna börjar kugga i varandra på ett fint sätt. Att driva bostadsutveckling handlar mycket om att se till helheten, ha en klar strategi och sortera upp alla frågor som kommer in på rätt nivåer. Kronan på verket var när vi utsågs till Sveriges bästa hyresvärd 2019. I denna grundserie ingår 350 privata och offentliga bostadsbolag från Haparanda i norr till Ystad i söder. Konkurrensen är med andra ord knivskarp.

Utmaningarna har heller inte saknats. Vi har varit påverkade av skjutningar, bilbränder, sprängningar och på slutet även av coronaviruset. Här har vi nu en välsmord och effektiv krisorganisation som jobbar med riskanalyser och sätter säkerheten i främsta rummet. Detta gör att vi inte fastnar i kriser utan kan bidra till lösningar och säkerställa våra stadsdelar.

Läs mer

Krisledning – säkerhet, riskbedömning och praktiska detaljer

Att driva bostadsbolag handlar inte bra om drift, skötsel, service, underhåll, renoveringar, arbetsledning, rutiner och annat runt fastigheterna. Att vara en samhällsbyggare innebär även att motverka segregation, stimulera sysselsättning, driva hållbarhetsfrågor och planera för att bli klimatneutrala, för att nu inte tala om att bygga nya bostäder och allt kring detaljplaner och bygglov. Naturligtvis ska våra stadsdelar vara trygga, ha låg brottslighet och vara attraktiva.

Ovanpå detta sker också andra processer och vår intressentmodell innehåller enormt många kontaktpunkter och relationer med föreningar, kommunala verksamheter,  upphandlade partner, näringslivet, privatpersoner, finans, myndigheter, affärsidkare osv. Så långt är det överblickbart och hanterbart.

Redan för ett par år sedan bestämde vi oss för att modernisera vår krisorganisation och uppdatera allt material kring detta. Vi byggde upp olika scenarios och olika krisnivåer som vi kunde drabbas av. Allt eftersom vår verksamhet är samhällskritisk och behöver fungera. Det räcker med att en hiss inte fungerar så blir det trassel till att det sker skjutningar i våra stadsdelar som påverkar grundtryggheten och tilliten till samhället.

Läs mer

Sveriges bästa hyresvärd

Det är bara att konstatera att man nästa aldrig vinner något. Den senaste vinsten jag haft i ett tävlingsmoment var i en minigolfstävling i Kalmar på 70-talet. Däremellan har jag säkert startat i flera hundra lopp och deltagit i 50-tal golftävlingar, men aldrig vunnit något. I ungdomen var jag väldigt duktig i idrott och deltog säkert i ett hundratals friidrottstävlingar men millimeter, tusendelar, hundradelar, steg var aldrig på min sida.  Vinsterna är med andra ord ytterst sällsynt och inträffar nästan aldrig.

Så på så vis är jag numera ytterst ödmjuk och väldigt bra på att ta nederlag. Men så den 6 februari så förändras plötsligt denna kräftgång och ett helt nytt perspektiv öppnades, att kliva upp på scen som en vinnare.

Läs mer

Medarbetarundersökningar skapar innovation och kvalitet

Sedan fem år tillbaka undersöker vi vad våra chefer och medarbetare anser om vår arbetsplats, ledarskap, jobbet och kollegor. Vi har valt företaget Great Place To Work som är värdens största arbetsplatsundersökningsbolag. https://www.greatplacetowork.se/

Det är en tuff modell som skiljer agnarna från vetet. Jag har svårt att förstå de som ifrågasätter medarbetarundersökningar. Att stå där och redovisa vår dåliga sidor, botten tio och andra saker som inte är bra är en sak. Att ta itu med dessa är en annan sak och att få genomslag i förändrat beteende är en tredje faktor. Allt detta skärper våra sinnen och koncentration på att vara konsekventa och utöva ett kommunikativt ledarskap. Detta ska alltså göras ovanpå allt annat som trycker på. På sikt spar vi tid på att förebygga och får mer gjort när helheten är större än summan av delarna.

Skälet till att vi mäter är också att förstå och identifiera förbättringsområden som höjer vår kvalitet. Eftersom människor är bolagets viktigaste tillgångar är det avgörande att alla går in i matchen med rätt attityd och spelglädje. Då händer det som alla önskar sig. Det är nästan så att vår marknadsföring sker internt och att vi ser medarbetarna som viktiga kunder med oförlösta idéer som måste tillvaratas. Vägen dit går genom att bli bättre på inkludering, dialog, tydlighet med förväntningar, krav och främja en rättvis hantering av saker och ting. Plus att leva som man lär, inte favoriserar och att ge möjligheter till de som förtjänar detta mest. Hur svårt som helst men icke omöjligt.

Läs mer

Sveriges nöjdaste hyresgäster?

Det går nog inte att beskriva det bättre än en comeback med stora bokstäver. Därav rubriken med frågetecknet.

Det fantastiska är att vi blivit nominerade som Sveriges bästa hyresvärd i alla klasser som är service, profil och produkt. Vilken början på året och vilken total överraskning. Det kunde jag aldrig drömma om kunde hända. https://aktivbo.se/event/

Vi har även ökat svarsfrekvens med drygt fyra procent och numera svarar två av tre på enkäten som går ut till hälften av alla våra hyresgäster. Svarsfrekvensen ligger på samma nivå som vi hade 2010 som då var rekord.

Det är alltså våra hyresgäster som bedömer våra prestationer och sedan jämförs vårt resultat med 350 andra privata och kommunala bostadsbolag som förvaltar över 1,5 miljoner bostäder i hela landet. Konkurrensen är med andra ord knivskarp och lite till. Alla mäter med samma enkät, så det är alltså respektive bolags hyresgäster som är enväldig jury och bestämmer.

Läs mer

Stadsbyggnadspris, nomineringar och hur bygga i sämre tider

Juryns motivering: Miljonprogrammet blir kulturarv. Efter 50 år ska nu Råslätt renoveras. Det är en uppgift som kräver olika metoder för att lyckas. I den första etappen renoveras de först byggda elementhusen från 60-talet, de hus som idag är studenthus. En beprövad byggnadsantikvarisk strategi har med framgång använts i renoveringen. Först har man genom varsam fasadrenovering återgått till byggnadens originalfasad och sedan har man med några få tydliga tillägg kompletterat husen med nya kvalitéer från vår tid. Genom blästring och grå färgkulörer har originalfasadernas kvalitéer lyfts fram. Nya tillägg skapar öppnare balkonger med gröna smäckra stålräcken, ljusa tryggare trapphus och tydligare entréer på entréplan. Med en medveten strategi skapas med enkla medel en arkitektonisk helhet som också lyfter fram Råslätts ursprungliga modernistiska kvalitéer.

Det är en ytterst mild vinter och idag lördag den 18 januari så skiner solen in och tänder upp alla hörn och vrår som behövs städas ur. 2020 har börjat bra. En bra ton som brukar sätta agendan för resten av året. Vi har vunnit Stadsbyggnadspris för God Byggnadsvård vilket är helt unikt. https://www.vatterhem.se/aktuellt/grattis-raslatt-studenthuset-vinnare-av-stadsbyggnadspriset/

Vi är nominerade som Sveriges bästa hyresvärd i alla tre kategorier, service, produkt och profil. Detta innebär att vi är på pallen och det är en oerhört stor seger för oss. Det är en comeback och det hela liknar fotbollen i Allsvenskan. Det var ett tag sedan vi vann Kundkristallerna. Närmare bestämt 2013. Alltså sju år sedan vann vi pokalen skulle man kunna säga. Tidigare så hade Vätterhem totalt dominerat och vunnit tabellen i princip hela 00-talet. Det finns en grundmurad kultur i företaget att det är hyresgästerna som kommer först. Punkt slut. https://aktivbo.se/event/

På måndag den 20 januari har vi Jönköpingsdagen där jag medverkar i en panel kring hur vi ska upprätthålla ett högt bostadsbyggande även i sämre konjunkturer. https://jonkopingsdagen.se/

Läs mer

2020-talets utmaning: Från ego till eko och att bli klimatpositiv

Hans-Olof Nilsson är helt självförsörjande på förnybar energi. Bränslecell i källaren: ”Nu är det vätgasdrift som gäller” Foto Charlotta von Schultz

Nu är det inte långt kvar förrän vi stiger in i ett nytt decennium, ett decennium som kommer att präglas av klimatfrågorna och klimatförändringar. Det kommer inte att handla om små justeringar utan om genomgripande beteendeförändringar och livsstilsval. Att ta sig ur sin snäva bubbla och narcissism och bidra till en helhet som gagnar alla. Man kan inte leda en orkester utan noter. Det nya partituret är att vi behöver anpassa oss till omvärlden och ekologin. Det behövs ett uppvaknande om man ska kunna tillvarata de nya affärsmodellerna som kommer att kreeras inom detta fält. De bolag som inte förstår eller sätter hållbarhet i första rummet kommer att pressas hårt och få se sina tillgångar krympas eller raderas. Att anrika Time Magazine utsåg Greta Thunberg till ”Årets person 2019” inger hopp och glädje.

Läs mer

Seriös galenskap inom accepterade ramar är en bra managementmodell

Det slår mig när vi är i P4 Jönköping studion och sjunger ”Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara!” och överlämnar vårt bidrag till Musikhjälpen på 20 000 kronor att detta är lite udda. Det var faktiskt ganska skojigt att de släppte in 40 tomtar i studion helt oplanerat. Eller när vi springer omkring på stan som jultomtar och önskar alla vi ser en riktigt god jul. Det är oväntat och kräver visst mod när vi blir igenkända. https://www.jnytt.se/article/har-springer-tomtarna-genom-city/

Alla människor vi möter tänds emellertid upp, vaknar till liv och det blir mycket skratt när vi ger kramar och delar ut frukt. Tomteloppet blir en snackis och är kulmen på en insamling som pågår under en vecka med roliga utmaningar för många medarbetare. Stollerier som ger energi och skapar ett större VI. Vi skojar och skrattar tillsammans och detta sänker trösklar. Ibland handlar det mer om hur vi säger något än vad vi säger. Oftast är de flesta organisationer så otroligt korrekta och ultraseriösa att inget kan växa i denna miljö. Lite galenskap och att verkligen bjuda på sig själv gör att de flesta medarbetare förstår sig på ledarna. Trösklarna sänks, vi är platta på riktigt och alla är med.

Läs mer

Slutprodukten, är en process som ingen har en aning om från början

Det är jultider och 2010-talet håller på att rundas av. Idag kom första riktiga snön och halkan. Innan sommaren har vi haft många kontakter med Jönköpings Posten kring vad som händer i en av våra stadsdelar. Det blev aldrig något tillfälle att berätta om alla satsningar vi gör utan vi sa att vi skjuter detta till hösten.

Läs mer

Hållbart boende och byggande

Nu äntligen händer något och då går det väldigt fort. I ungefär cirka 20-25 år har alla pratat om omställningen, att utveckla bränsleceller, elbilar, ellagring och hur man ska undvika slöseriet med våra resurser såsom el, vatten, värme och råvaror. Olika försök och initiativ har skett men mer som entusiastiska separata experiment. Kanske för att visa att man är med i matchen men utan genuin övertygelse och förmåga att integrera detta i den dagliga förvaltningen. Ingen har hittills ställt om hela bostadsbolag eller ändrat verksamhetens grundvalar. Tack och lov för generationsskiften och yngre personer.

Så ett tu tre så händer allt. Ungefär som när man lägger på ved på en glöd och det mesta ryker innan det där woff-ljudet och lågorna släpps lösa. Plötsligt så finns teknik, värderingsdriva människor, pengar och material för att göra allt det nya. Det som förr var tjurigt, jättedyrt och komplicerat är numera självklarheter. Det ända området som behöver byta om, komma ur grottan är lagstiftningen och juridiken och ”snabbt” ändra föreskrifter, gamla avtal och förordningar. Hinder som sällan stödjer en omställning utan mer fungerar som en bromskloss. Att få möjligheten att bygga ihop detta nya, från det stora globala ”varuhuset” är en stor förmån.

Läs mer